Kulturnämndens projektbidrag hösten 2018

Kulturnämndens projektbidrag för hösten 2018 kungörs att sökas senast 31.10.2018 kl. 16.00.

Projektbidrag kan ansökas av Lovisabaserade registrerade eller oregistrerade föreningar, grupper och privatpersoner som idkar kulturverksamhet för projekt som äger rum under slutet av pågående år och början av nästa år.

Kulturbidrag ansöks med en särskild ansökningsblankett. Blanketten kan avhämtas på och lämnas till kundservicekontoret Lovinfo, adress Mariegatan 12 A. Blanketten hittas även under denna länk>>kaavake_blankett_2018

Ansökningsblanketten jämte behövliga bilagor kan också skickas per post till  Bildningscentralen, kulturväsendet, PB 77, 07901 Lovisa. Ansökningen bör vara i bildningscentralen inom utsatt tid.

Obs! Ansökningsblanketten kan ej fyllas i och skickas elektroniskt. Försenade ansökningar beaktas inte. Besluten skickas elektroniskt.

Närmare information: www.loviisa.fi/sv/kultur-och-fritid/kultur/kulturunderstod/

Ytterligare uppgifter: tfn 040 568 4138/chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson

Kulturnämnden