Kungörelse om ansökan om tillstånd för tagande av marksubstanser

Kuljetus & Kaivuu Nykänen Oy, Teknikvägen 13, 07955 TESSJÖ ansöker enligt 4 § i marktäktslagen (555/1981) om tillstånd för tagande av marksubstanser.

Verksamhetsplatsen är belägen på lägenheten Korsmalm R:nr 434-440-2-29. Den totala mängden marksubstanser som tas är 85 000 m3 fast mått och tillstånd söks för 10 år. Marktäktsområdets totala yta är ca 2,6 ha. Det är fråga om ett gammalt grustäktsområde.

Kungörelse 22.2.2018

Lupahakemus maa-aineksen ottoon

Suunitelmaselostus kuulutus