Lovisa grundtrygghetscentral förbereder sig för det som väntar med lugn

Lovisa stads grundtrygghetsdirektör Carita Schröder berömmer kommuninvånarna för att ha följt begränsningsåtgärderna väl och uppmuntrar invånarna att fortsätta med det under dessa exceptionella tider.

– Coronavirusepidemin framskrider för närvarande långsamt i Lovisa och Lappträsk. Antalet insjuknade är litet och ingen på området har avlidit på grund av coronaviruset. I själva verket har de flesta som insjuknat redan blivit friska, konstaterar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Grundtrygghetsdirektören förhåller sig lugnt men också ödmjukt till de kommande månaderna. Social- och hälsovårdsväsendet har god beredskap inför framtiden. Centralerna i staden samarbetar, och hela staden med sina anställda möter de kommande utmaningarna tillsammans, även om de anställda inom grundtrygghetscentralen innehar en central roll.

– Hittills har epidemin visat hur yrkeskunnig och flexibel personal vi har vid grundtrygghetscentralen. Ingen som behöver hjälp blir utan service, eftersom personalen vid grundtrygghetscentralen har läget väl under kontroll. Kommuninvånarna kan vara säkra på att den kunniga och flexibla personalen på vår hälsovårdscentral gör sitt bästa för att hjälpa kommuninvånarna också i denna krissituation, försäkrar Carita Schröder.

För närvarande finns det tillräckligt med skyddsutrustning för grundtrygghetspersonalen. Arbetsgivaren gör sitt yttersta för att skydda social- och hälsovårdspersonalens hälsa, så att personalen kan hjälpa dem som insjuknat.

Nya sätt att sköta patienter i behov av icke-brådskande vård

Eftersom coronakrisen kommer att vara länge ännu, tar hälsovårdscentralen emot allt fler patienter som inte har infektionssymptom. På hälsovårdscentralen utvecklar man alltjämt nya metoder att sköta de patienter som behöver icke-brådskande vård. I stället för traditionella mottagningsbesök erbjuds också vård per telefon och genom videomottagning, där patienten assisteras av sjukskötare eller hälsovårdare.

– Man kan också använda sig av det verktyg för elektronisk bedömning av vårdbehovet som finns på stadens webbplats för att bedöma hur brådskande vård som behövs enligt de symptom man har. Med hjälp av verktyget får kommuninvånarna lätt kontakt med hälsovårdscentralen, såsom också per telefon. All verksamhet på hälsovårdscentralen sker fortsättningsvis enbart med tidsbeställning, påminner grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

E-tjänsten Klinik – elektronisk bedömning av vårdbehovet:

https://www.loviisa.fi/sv/social-och-halsovard/social-och-halsovardens-elektroniska-tjanster/sahkoinen-hoidon-tarpeen-arvioin/