Lovisa stad meddelar: Beredskap på grund av coronavirus

koronavirus coronavirus

Lovisa stad förbereder sig på grund av situationen med coronavirus enligt instruktioner och påbud av Finlands regering och THL (13.3.2020). De som återvänder från områden med risk för smitta som för tillfället inbegriper hela Europa, skall enligt instruktionen komma överens med sin arbetsgivare om frånvaro och när de kan återvända på jobb.

Utbildningsväsendet drog redan tidigare på fredagen en linjedragning att de elever och studeranden som återvänder från områden med risk för smitta skall stanna hemma i 14 dygn. I dessa fall är man i kontakt med läraren om hemuppgifter. Förberedelser för möjliga stängningar av skolor har gjorts genom att uppmana eleverna att ta undervisningsmaterialet hem.

Se utbildningsväsendets meddelande 13.3.2020 här: https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/utbildningsvasen-meddelar-eleverna-skall-inte-komma-till-skolan-halvsjuka-de-som-atervander-fran-utlandet-skalla-stanna-hemma-i-14-dagar/

För att skydda seniorer på stadens serviceboenden och sjukhusavdelning är besök tillsvidare förbjudet. Terminalvård är ett undantag men arrangemangen kring besöket skall överenskommas med personalen.  Det är skäl att undvika onödiga besök till daghem och skolor.

De gymnastikgrupper som staden arrangerar för seniorer och personalens TYKY-verksamhet avbryts åtminstone till slutet av april.

Staden begränsar egna offentliga tillställningar till tillställningar med mindre än 50 deltagare. Därmed hålls fullmäktigemötet 18.3.2020 som planerat. För säkerhets skull inhiberas dock hörande om skol- och daghemsnätet 16.3.2020 i Lovisavikens skola. Meddelande om hur hörandet arrangeras publiceras nästa vecka.

Staden uppmanar invånarna att följa med institutet för hälsa och välfärd (THL) samt Statsrådets instruktioner. För att minska smitta är det skäl att begränsa onödigt resande och icke nödvändig verksamhet, som närkontakt i fritidssysselsättningar och under övrig fritid. Särskilt övervägande och försiktighet bör iakttas vid kontakt med riskgrupper. Till riskgrupperna hör seniorer och infektionskänsliga.

Idrottsföreningar, föreningar och andra aktörer ansvarar för och meddelar om sin verksamhet. Tills vidare begränsar inte staden användningen av stadens lokaler.

Stadens ledning följer noggrant med situationen med coronaviruset och är beredd att skärpa instruktionerna om situationen så påkallar.

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronaviruset ring alltid först Lovisa hälsocentral på numret 019 505 1300 (vardagar klockan 8–16) eller Jourhjälpen på numret 116 117. Du får anvisningar om hur du ska uppsöka vård, uppsök inte vård innan du ringt! I nödsituation ring 112!

Den nationella telefonrådgivningen ger allmän information om coronavirus på numret 0295 535 535.

Förutom telefonrådgivning kan man även få rådgivning via sms-meddelande tfn 050 902 0163. Sms-tjänsten är i första hand avsedd för personer som inte kan använda telefon exempelvis på grund av hörselskada eller annan orsak. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Grundtrygghetscentralen följer med läget med coronaviruset samt följer de nationella och regionala instruktioner. Ifall det konstateras en coronavirussmitta i Lovisa kan den smittade placeras i hemkarantän ifall hen inte behöver sjukhusvård.

Läs grundtrygghetscentralens tidigare meddelande här: https://www.loviisa.fi/sv/meddelanden/coronavirus-gor-sa-har-om-du-misstanker-smitta/