Målgruppen för fjärde coronavaccin utvidgas i Lovisa och Lappträsk

I enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendation erbjuder Lovisa stad nu en fjärde coronavaccindos även åt personer mellan 70–79 år som hör till riskgrupperna 1 och 2.

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom – Institutet för hälsa och välfärd

Tidsbokning för vaccination i första hand via webbplatsen Coronavaccinbokning.fi eller i andra hand genom att ringa till numret 0444 555 360 kl. 8.00–16.00. Man kan boka en tid för vaccin också via Klinik 24 h. Det är möjligt att få en fjärde dos om det har gått tre månader sedan den tredje vaccindosen.