Rekrytering av aktörer till Societetshuset har inletts

Lovisa stad håller på att som bäst genomföra restaurering av Finlands äldsta återstående före detta societetshus i trä som blev färdigt 1863 och utvidgades 1907. Objektet ligger på adressen Drottninggatan 24.

Objektet för upphandlingen är tjänster som erbjuds i Societetshusets fastighet. Tjänsterna ska omfatta cafétjänster, fest- och evenemangstjänster och lokaluthyrnings- och mötestjänster året runt. Med den anbudsgivare som ger det vinnande anbudet ingår man ett hyresavtal på fem (5) år med en option på fem (5) år. Målet är att festlokalens och caféets verksamhet kunde inledas så snart som möjligt efter att avtalet ingåtts.

Staden genomför upphandlingen som tjänstekoncession. Målet är att avtalet ingås 16.12.2019.

Anbud ska lämnas in via portalen Tarjouspalvelu senast 15.11.2019 klockan 12. Upphandlingsannonsen och förfrågningsunderlagen är offentligt framlagda på adressen https://tarjouspalvelu.fi/loviisa.