Sibelius barnbarn uppträder i Kapellet i sin morfars fotspår

Söndagen den 18 juni uppförs Jean Sibelius konsert Solen och Glädjen i Kapellet i Lovisa. Satu Jalas-Risito, Sibelius barnbarn, spelar då på samma värdefulla violin som hon fick av sin morfar som tolvåring.

Esa Ylönen (piano) och Laura Bucht (cello) är två av dem som uppträder tillsammans med Satu Jalas-Risito.

Konserten börjar klockan 15 och före det kan publiken äta konsertbrunch. Konserten ordnas av Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys.

På konserten uppträder förutom Satu Jalas-Risito även Esa Ylönen (ledning och piano), Laura Bucht (cello), Eero Kesti (altviolin), Johannes Raikas (kontrabas), Mikko Helenius (bandoneon) och Emilia Vesalainen-Pellas (sång).

Den unga Jean Sibelius spelade själv i dåtida Restaurang Kapellet i slutet av 1800-talet. Redan då spelade han med en värdefull konsertviolin som han fått av sin farbror Pehr Sibelius år 1885. På söndagen är det dags för hans barnbarn att spela samma stycken på samma violin i samma restaurang.

Violinen köptes till ett släktinstrument av Jannes äldsta farbror Johan Sibelius i Sankt Petersburg på 1860-talet. Violinen har en vacker klang och är troligen byggd redan på 1600-talet. Jean Sibelius använde violinen i allt kompositionsarbete.

Lovisa var solen och glädjen för Sibelius

Jean Sibelius spenderade flera somrar i slutet av 1800-talet hos sin farmor och faster i det som idag kallas för Sibeliushuset i Lovisa. På senare år mindes Sibelius gärna sina somrar i Lovisa. För honom var Lovisa alltid ”solen och glädjen”.

Satu Jalas-Risito har uppträtt som solist på konserter samt i flera kammarorkestrar. Hon fungerade länge som lektor i violin vid konservatoriet i Parma i Italien.

Under hela sin karriär har hon använt den violin hon fått av sin morfar. På Kapellet får publiken också höra om hennes barndomsminnen i familjen Sibelius och de violinstycken hon spelade för sin morfar.

Biljetter kan köpas vid dörren på söndagen en timme före konserten.