Uppdaterade uppgifter om stadens tjänster under coronavirusepidemin

Kundservicekontoret Lovinfo är öppet vardagar kl. 9–16, betjänar på telefonnummer 019 555 555 eller per e-post lovinfo@loviisa.fi. Betjäningen sköts huvudsakligen per telefon eller e-post. Ärenden som behöver skötas och kräver ett möte, sköts med tidsbeställning.

Bidragsansökningar, handlingar i anknytning till bygglov och övriga dokument kan lämnas i postlådan vid centralen för bildning och välfärd, belägen vid centralens bakdörr på innergården, Mariegatan 12 A. Postlådan töms dagligen.

Daghem

Stadens öppna daghem Treffis är stängt tillsvidare.

Eftersom undantagstillståndet inom småbarnspedagogiken upphörde 13.5, upphörde också gottgörelsen av vårdavgifter. Om man vet om en längre enhetlig frånvaro från småbarnspedagogiken under senvåren eller sommaren, kan man dock i denna situation undantagsvis tillfälligt säga upp sin dagvårdsplats och återvända till sitt eget daghem inom småbarnspedagogiken senare enligt en överenskommen tidtabell.

Läs mer i meddelandet av småbarnspedagogiken.

Social- och hälsovårdstjänster

Från och med 8.6.2020 har brådskande mottagningen på Lovisa hälsocentral öppet vardagar klockan 8–16. Övriga tider kan du ringa Jourhjälp 116 117 eller nödnummer 112.

Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning. Du kan göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik, du kan även ringa till Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300. Tidsbeställningen stänger en timme före stängningsdags.

Mer information i grundtrygghetscentralens meddelande.

Patienter med förkylningssymptom och övriga luftvägsinfektioner styrs per telefon till en skild infektionsmottagning. Du kan inte komma till denna mottagning utan att ringa först! Patienterna kommer till infektionsmottagningen en i gången på överenskommen tid, ingång via ambulansdörren. Under epidemin är det undantagsvis tillåtet för förkylningspatienter att parkera ytterom ambulansdörren.

Du kommer väl ihåg att du vid behov även kan reservera en icke brådskande tid till läkares eller vårdares mottagning!

Läkar/vårdarmottagningar

Det finns icke-brådskande tider till läkares eller vårdares mottagning, dessa tider är dock delvis fortfarande begränsade. En del ärenden sköts i mån av möjlighet per telefon. Tidsbeställning till icke-brådskande mottagning tfn 019 505 1305. Du kan även kontakta oss elektroniskt dygnet runt via e-tjänsten Klinik. Vi svarar på inom samma arbetsdag på meddelanden som skickats senast klockan 15, om meddelandet skickas efter klockan 15 svarar vi följande arbetsdag.

Forsby hälsogård och Lappträsk hälsogård

Från och med 30.3.2020 fungerar Forsby hälsogård som arbetsutrymme för sådan personal inom grundtryggheten, som av olika orsaker hör till en riskgrupp. Arbetet utförs enbart per telefon, det finns ingen klientmottagning på hälsogården. Rådgivningen och övrig icke-brådskande mottagningsverksamhet sker på Lovisa hälsocentral.

Läkare- och hälsovårdares mottagning på Lappträsk hälsogård fungerar från och med 30.3.2020 enbart via tidsbeställning. Läkarmottagning ordnas på hälsogården onsdagar, torsdagar och fredagar, hälsovårdarmottagning från måndag till fredag. Rådgivningen fungerar som tidigare. För att förhindra spridning av coronaviruset är hälsogårdens dörr låst, ring tfn 019 505 1560 för att komma in.

Munhälsovården

På grund av coronavirusepidemin bokar vi inte nya tider till icke-brådskande vård. Patienter som behöver brådskande tandvård sköts fortfarande. Kontakta oss per telefon om du har problem i munnen, kom ihåg att nämna när du ringer om du haft symptom på luftvägsinfektion, eller om du under de senaste två veckorna varit i kontakt med coronapatient.

Laboratorie

Från och med torsdag 19.3.2020 sköts HUSLAB provtagning i Lovisa enbart via tidsbeställning, beställ tid från nummer 09 471 86800 eller via HUSLAB tidsbeställning på webbplatsen . Laboratoriets könummersystem tas ur bruk tillsvidare. Röntgen fungerar enbart via tidsbeställning. Obs! Ingång till laboratorium och röntgen via innergården, ytterdörr C1.

Gruppverksamhet

Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet är tillsvidare inhiberad, vi försöker personligen nå alla deltagare.

Besök i boendeenheter

Besök hos seniorer och andra riskgrupper i  boendeenheter förbjuds enligt statsrådets riktlinje. Besök av utomstående på vårdinrättningar, hälsovårdens enheter och sjukhus förbjuds med undantag av symptomfria anhörigas besök hos kritiskt sjuka patienter och barn samt personer i palliativ vård som bedöms från fall till fall.

Skol- och studerandehälsovården

Skolorna återgick till närundervisning 14.5, i och med detta fungerar även skol- och studerandehälsovården normalt. Du kan kontakta skolhälsovårdaren i olika hälsoärenden, men om ditt ärende gäller misstanke av coronasmitta skall du vara i kontakt med hälsocentralen tfn 019 5051300

Skolkuratorerna och skolpsykologerna jobbar på distans och på plats

Skolkuratorerna och skolpsykologerna jobbar på distans och på plats i skolor. Kontakt fås alla vardagar kl. 9–14.30 via telefon, via Wilma-meddelande eller via e-post (förnamn.efternamn@edu.loviisa.fi).

Personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter ska inte lämnas via e-post. För eventuell personlig fysisk kontakt görs individuell bedömning från fall till fall.

Personer över 70 år

Enligt regeringens riktlinjer bör personer över 70 år hålla sig hemma. Behöver du hjälp med praktiska ärenden under epidemin, exempelvis butiksärenden? Kontakta seniorservicens servicerådgivning, SENNI vardagar klockan 8-16, nummer 040 575 3147, du kan även skicka e-post till adressen senni.helppi@loviisa.fi

Rådgivningsverksamheten fungerar normalt

Familjecentralens rådgivningsverksamhet (mödra-, barn- och preventivrådgivning) fungerar normalt. Obs! Barnet kan ha endast en följeslagare. Pappor kan följa med till mödrarådgivningen enbart på det rådgivningsbesök då faderskapet erkänns.Obs! Kom inte till mottagningen om du har förkylningssymptom! Preventivrådgivningens walk-in mottagning på onsdagar är inhiberad.

Socialservice

Den lagstadgade socialservicen fungerar i vanlig ordning, ärenden sköts i mån av möjlighet huvudsakligen per telefon eller elektroniskt, du bör alltid skilt komma överens om besök. Barnskyddet och handikappvården fungerar normalt. All gruppverksamhet är avbokad. Kontakta servicerådgivningen!

Socialtjänster för vuxna:
servicerådgivning SISU vardagar klockan 8–16, telefon 040 667 1798, du kan även skicka e-post till adressen sisu.helppi@loviisa.fi

Socialtjänster för barn och unga:
Servicerådgivning HELMI vardagar klockan 8–16, telefon 040 640 3381, du kan även skicka e-post till adressen helmi.helppi@loviisa.fi

Kommunala veterinärtjänster

Info om hur de kommunala veterinärtjänsterna fungerar kan du läsa i meddelandet av veterinärtjänsterna.

Kultur-, motions- och fritidstjänster

Lovisa stads museum, bibliotek, biblioteksbussen samt stadens kultur- och fritidslokaler, idrottsutrymmen, ungdomsutrymmen, klubbutrymmen, organisationernas samlingsutrymmen öppnas stegvis från och med 1.6.2020. Lilla Petters Gård och Vägglösa verkstaden fungerar i mån av möjlighet genom att följa restriktionerna. Den rehabiliterande arbetsverksamheten är fortfarande stängd. Offentliga sammankomster är fortfarande begränsat till 50 personer.

Paviljongen, Fagerås, Valkom och Bruket konditionssalar öppnar 1.6.2020 klockan 12. Idrotthallens och Agricolahallens konditionssalar är sedvanligt stängda under sommaren. Enligt information vi har idag öppnar de 10.8. Salturerna fortsätter inte från och med 1.6. Användning under sommaren måste man komma överens om skilt. De allmänna simturerna på Esplanad är fortfarande inhiberade.

Dusch- och toalettutrymmen på Plagens badstrand i centrum öppnar 1.6.2020. Utrymmena är öppna dagligen klockan 6–20.

Fritidstjänsten påminner om de fina motionsmöjligheterna utomhus som Lovisa erbjuder. Kom ihåg att även ute hålla tillräckligt med avstånd till övriga motionärer.

Allmänna bibliotek öppnar igen 1.6.2020 och utlåning från hyllor är då möjlig. Huvudbiblioteket i Lovisa är öppet från måndag till torsdag klockan 11–18 och fredag klockan 10–16, stäng under veckoslut.

Det meröppna biblioteket i Liljendal tas begränsat i bruk från och med 1.6.2020 så att personalen är på plats. Meröppetbibliotekets öppettider är mån. och fre. klockan 9–12 (kundbetjäning 12–16), tis. klockan 8.30–15.30 (kundbetjäning 9–15) och ons. klockan 12–16 (kundbetjäning 16–19).

Biblioteksbussen trafikerar enligt normal tidtabell.