Staden betjänar under coronavirusepidemin enligt följande

Lovisa stads tjänster fungerar inskränkt under epidemin. Betjäningen sköts huvudsakligen per telefon eller e-post. Ärenden som behöver skötas och kräver ett möte, sköts med tidsbeställning. Kundservicekontoret Lovinfo betjänar på telefonnummer 019 555 555 eller per e-post lovinfo@loviisa.fi.

Bidragsansökningar, så som kulturbidrag, motion- och ungdomsverksamhetens bidrag och bidrag för enskilda väglag samt handlingar i anknytning till bygglov kan lämnas i postlådan vid centralen för bildning och välfärd, belägen vid centralens bakdörr på innergården, Mariegatan 12 A. Postlådan töms dagligen.

Skolor och daghem

I enlighet med statsrådets riktlinjer stängs Lovisas skolor som ger grundläggande utbildning från och med onsdagen 18.3 till och med 13.5.2020. Undervisningen och handledningen arrangeras med alternativa undervisningsarrangemang. Förskoleundervisning ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

Utbildningen och småbarnspedagogiken har centraliserats. I de skolor och daghem som är i verksamhet har städningen effektiverats och grupperna hålls små.

Stadens öppna daghem Treffis är stängt tillsvidare.

Lovisa stads ledningsgrupp för undantagsförhållanden har på grund av situationen med coronavirusepidemin godkänt tillfälliga förändringar i instruktionerna för avgifterna för småbarnspedagogik. Barnets frånvarodagar under tiden 17.3–13.4.2020 och som anmälts på förhand, kompenseras i kundavgiften för småbarnspedagogik.

Social- och hälsovårdstjänster

Verksamheten vid hälsocentralen inskränks från och med 16.3 på grund av coronavirusepidemin. Icke brådskande tider till läkare eller hälsovårdare kan för tillfället inte reserveras. För att förhindra att mottagningarna och telefontjänsten överbelastas, uppmanas alla med lindriga symptom på luftvägsinfektioner att sköta sin sjukdom hemma, att undvika onödig kontakt med andra människor samt att upprätthålla en god hygien. Läs noggrannare information i grundtrygghetscentralens meddelande:

https://www.loviisa.fi/sv/meddelanden/grundtrygghetscentralen-informerar-16-3-2020-forandringar-i-halsocentralens-verksamhet-pa-grund-av-koronavirussituationen/

Patienter med förkylningssymptom och övriga luftvägsinfektioner styrs per telefon till en skild infektionsmottagning. Du kan inte komma till denna mottagning utan att ringa först! Patienterna kommer till infektionsmottagningen en i gången på överenskommen tid, ingång via ambulansdörren. Under epidemin är det undantagsvis tillåtet för förkylningspatienter att parkera ytterom ambulansdörren.

Från och med måndag 30.3.2020 har Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning öppet vardagar klockan 8–18. Från och med 4.4.2020 utvidgas mottagningen till att ha öppet även lördagar och söndagar klockan 10–14.

Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand tfn 019 505 1300. Tidsbeställningen stänger en timme före stängningsdags.

Forsby hälsogård och Lappträsk hälsogård

Från och med 30.3.2020 fungerar Forsby hälsogård som arbetsutrymme för sådan personal inom grundtryggheten, som av olika orsaker hör till en riskgrupp. Arbetet utförs enbart per telefon, det finns ingen klientmottagning på hälsogården. Rådgivningen och övrig icke-brådskande mottagningsverksamhet sker på Lovisa hälsocentral.

Läkare- och hälsovårdares mottagning på Lappträsk hälsogård fungerar från och med 30.3.2020 enbart via tidsbeställning. Läkarmottagning ordnas på hälsogården onsdagar, torsdagar och fredagar, hälsovårdarmottagning från måndag till fredag. Rådgivningen fungerar som tidigare. För att förhindra spridning av coronaviruset är hälsogårdens dörr låst, ring tfn 019 505 1560 för att komma in.

Munhälsovården

På grund av coronavirusepidemin kan man inte tillsvidare reservera icke-brådskande tider till munhälsovården. Redan reserverade tider strävar man att sköta enligt överenskommelse. I brådskande fall kontakta tandvårdens telefonservice, tfn 019 505 1340. Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till mottagningen, du bör avboka din tid per telefon! Med dessa åtgärder skyddar vi klienterna från att utsättas för smitta, samt frigör personalen för mera brådskande uppgifter.

Laboratorie

Från och med torsdag 19.3.2020 sköts HUSLAB provtagning i Lovisa enbart via tidsbeställning, beställ tid från nummer 019 505 1550. Laboratoriets könummersystem tas ur bruk tillsvidare. Vi rekommenderar att skjuta på icke-brådskande laboratorieprovtagningar (exempelvis årskontroller) till ett senare datum.

Gruppverksamhet

Mental- och missbrukarvårdens gruppverksamhet är tillsvidare inhiberad, vi försöker personligen nå alla deltagare.

Besök i boendeenheter

Besök hos seniorer och andra riskgrupper i  boendeenheter förbjuds enligt statsrådets riktlinje. Besök av utomstående på vårdinrättningar, hälsovårdens enheter och sjukhus förbjuds med undantag av symptomfria anhörigas besök hos kritiskt sjuka patienter och barn samt personer i palliativ vård som bedöms från fall till fall.

Skol- och studerandehälsovården

Under tiden 18.3–13.5.2020 är skol- och studerandehälsovården koncentrerad till en skolhälsovårdare, Camilla Jordman, tfn 040 741 7353 vardagar klockan 8.30–15.30. Kontakt med skolhälsovården fås per telefon eller via Wilma. Du kan kontakta skolhälsovårdaren i olika hälsoärenden, men om ditt ärende gäller misstanke av coronasmitta skall du vara i kontakt med hälsocentralen tfn 019 5051300

Under tiden för undantagstillståndet för att sköta coronavirussituationen jobbar skolkuratorerna och skolpsykologerna i första hand på distans, men kontakt kan fås alla vardagar kl. 9–14.30 via telefon, via Wilma-meddelande eller via e-post (förnamn.efternamn@edu.loviisa.fi).

Personuppgifter eller andra konfidentiella uppgifter ska inte lämnas via e-post. För eventuell personlig fysisk kontakt görs individuell bedömning från fall till fall.

Personer över 70 år

Enligt regeringens riktlinjer bör personer över 70 år hålla sig hemma. Om du har reserverat en icke-brådskande tid exempelvis till mottagningen, mun hälsovården eller minnespolikliniken, kontaktar vi dej och försöker reda ut ärendet per telefon.

Behöver du hjälp med praktiska ärenden under epidemin, exempelvis butiksärenden? Kontakta seniorservicens servicerådgivning, SENNI vardagar klockan 8-16, nummer 040 575 3147, du kan även skicka e-post till adressen senni.helppi@loviisa.fi

Du kan läsa det uppdaterade meddelandet om grundtrygghetscentralens verksamhet här: https://www.loviisa.fi/sv/meddelanden/uppdaterad-information-om-grundtrygghetens-verksamhet-19-3-2020/

Rådgivningsverksamheten fungerar tillsvidare normalt

Familjecentralens rådgivningsverksamhet (mödra-, barn- och preventivrådgivning) fungerar tillsvidare ännu normalt. Obs! Kom inte till mottagningen om du har förkylningssymptom! Vi gör dock inte hembesök, också preventivrådgivningens walk-in mottagning på onsdagar är inhiberad.

Kommunala veterinärtjänster

Info om hur de kommunala veterinärtjänsterna fungerar under epidemin kan läsa här: https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/borga-stad-informerar-24-3-2020-instruktioner-for-den-kommunala-veterinarens-kunder/

Kultur-, motions- och fritidstjänster

I enlighet med statsrådet rekommendationer stängs Lovisa stads museum, bibliotek, biblioteksbussen samt stadens kultur- och fritidslokaler, idrottsutrymmen, ungdomsutrymmen, klubbutrymmen, organisationernas samlingsutrymmen, seniorers dagverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler fram till den 13 maj. Offentliga sammankomster begränsas till 10 personer.

Stadens ledda motionsgrupper och simning har avbrutits till den 13.5.2020. Även de allmänna simturerna på Esplanad är inhiberade.

Fritidstjänsten påminner om de fina motionsmöjligheterna utomhus som Lovisa erbjuder.  På fritidstjänstens hemsida publiceras varje vecka en ny motionsbingo både för vuxna och barn och unga. I bingon finns det exempel på roliga aktiviteter vilka kan göras tillsammans eller enskilt!

Lovisa bibliotek är stängda 18.3–13.5.2020. Medan biblioteksverksamheten är avbruten förlänger biblioteken lånetiderna och inga förseningsavgifter uppbärs. Bibliotekets e-material kan användas via webbiblioteket: helle.finna.fi. Alla försändelser som inte hämtats flyttas till R-kiosken i Lovisa centrum.

Medborgarinstitutets utrymmen stängs till 13.5.2020 och närundervisningen i dessa avbryts. Arrangemangen trädde i kraft onsdag 18.3.2020.