Testning för coronavirus under pollensäsongen

Många personer får symptom som tyder på covid-19-infektion av pollen och gatudamm, såsom kliande ögon, vattnig snuva, hosta eller andnöd. Symtomen uppkommer i synnerhet utomhus och avtar inomhus. Det lönar sig att genast börja ta allergimedicin om man vet att man lider av pollensymptom.

– Alla människor får inte en lika kraftig covid-19-infektion. I Finland har det uppdagats fall där den som blivit smittad först har trott att hens symtom beror på allergier och hunnit exponera andra för viruset, berättar Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola.

Det är viktigt att man genast går på covid-19-test då man får något symtom, även om det är ett bekant allergisymtom. Om resultatet för covid-19-testet är negativt och symtomen klart lindras med allergimediciner behövs inget nytt test.

Om allergisymtomen inte lindras trots effektiverad allergimedicinering, om de blir värre eller om man får andra symtom som tyder på en covid-19-infektion, såsom halsont, förändrat lukt- eller smaksinne, illamående, diarré, huvudvärk eller muskelvärk, ska man på nytt gå på covid-19-test.

Ifall symtomen inte lindras och man behöver vård på grund av sina allergisymtom ska man kontakta Lovisa hälsostation antingen via den elektroniska tjänsten Klinik eller per telefon 019 505 1300 vardagar klockan 8–16.