Krisumaja (privat)

Krisumaja är ett privat gruppfamiljedaghem för tio barn i 1-5 års åldern. Krisumaja ligger på Borgågatan 4 i Lovisa centrum och har öppet klockan 6.30-17.

Krisumajas verksamhet är tvåspråkigt och enligt Lovisas plan för småbarnspedagogik. Krisumajas lokal är trivsam och öppen och stämningen är lugn. Verksamhetsmiljön lockar till olika slags lekar.

Maj-Len Malm och Monica Malm heter vårdarna. Båda har en lång arbetserfarenhet. Om du är intresserad av en plats inom småbarnspedagogiken ska du söka den direkt av vårdarna. Deras telefonnummer är 040- 7201104.