Krisumaja

Krisumaja är ett gruppfamiljedaghem för tio barn i 1-5 års åldern.

Gruppfamiljedaghemmet Krisumaja hör till Lovisa stads servicenät 1.1.2022-30.6.2022. Staden kommer inte att placera nya barn i gruppfamiljedaghemmet, då bargruppen redan nu är fullsatt. Verksamheten är tvåspråkig och enligt Lovisas plan för småbarnspedagogik. Öppettider är 7-16:30.