Utveckling av småbarnspedagogiken

Barnet har rätt till en bra barndom!

Personalens uppgift inom småbarnspedagogiken är att varje dag bygga upp framtiden. En av småbarnspedagogikens viktigaste uppgift är att trygga barnets rätt till en bra barndom. För att vi ska kunna uppnå detta behöver vi styrka ur nätverk.

Nätverk och kompanjonskap är ett stöd för att utveckla kunskaper. Nätverk möjliggör ett djupare samarbete. Då utvecklingen är som bäst leder den till nytt pedagogiskt tänkande, ändringar i verksamhetskulturen, kollegialt lärande, dela med sig av sitt kunnande, välmående i arbetet samt utveckling i sitt eget arbete och hela arbetsgemenskapen.

Småbarnspedagogikens samarbetspartner under verksamhetsperioden 2022-2023 är

  • Musikinstitutets Musiklek
  • Dansinstitutets Danstassarna-dansstunder

Dessa stunder är inkluderade i gruppernas småbarnspedagogiska verksamhet.