Småbarnspedagogiken i rörelse

Varje barn har rätt till daglig fysisk aktivitet, spontan och organiserad verksamhet, som genom den fysiska sidan utvecklar både kognitiva och sociala färdigheter. I framtiden kommer barn som är vana vid en fysiskt aktiv livsstil att vara fysiskt aktiva unga och vuxna samt seniorer i gott skick.

Målet är att förankra rörlighet, rörelse och motion, både inomhus och utomhus, till att utgöra en del av vardagen för barn inom småbarnspedagogiken. Vi strävar efter att vardagen inom småbarnspedagogiken inkluderar såväl lugn, snabb som ansträngande rörelse. Vi vill att personalen ska känna att de får det stöd de behöver i sitt arbete samt verktyg för rörelseglädje och för vägen till ett gemensamt mål.

Lovisa stad gick 2017 med i programmet Småbarnspedagogiken i rörelse och man började fundera över vardagslivet för småbarnspedagogiken ur perspektivet att öka rörligheten och förnya verksamhetssätten. Varje grupp inom småbarnspedagogiken har en egen rörelsevinkkare som med sin verksamhet och sitt exempel främjar det att daghemmen görs mer motionsinriktade i enlighet med planen i årsklockan.

Till hösten hör observation av barns rörelseförmåga, fysiska lekar för att bekanta sig med varandra, utforska omgivningen (egen gård, närliggande skogar och parker), utforska sin egen kropp, grundläggande träning i olika terräng och miljöer: springa, gå, hoppa, åla, krypa, hänga, klättra, sparka, kasta, ta fast osv. vardagsmotion (t.ex. övergångssituationer, väntan, morgongymnastik).

Till vintern hör vinterfester och traditioner: Självständighetsdagens dans, rörelsejulkalender, tomtegymnastik, fastlagsjippo. Balansförmåga och grundläggande träning i olika terräng och miljöer: löpning, promenader, böjning, glidning, skidåkning, skridskoåkning, utförsåkning, stavgång, snölekar. Träna inomhus: hinderbanor, rörelse till musik, inomhusspel.

På våren njuta av naturen och skogen (använda sinnen), lekar med lera, promenader. Vårfester och evenemang: påskspel, första maj-disco. Ledda utomhusspel: Twist, hopprep, hoppa ruta, rockringar (hulavanteet), olika traditionella spel och regelspel.

På sommaren ledda utomhuslekar: frisbee, fallskärm, kapplöpningsbanor etc. Spel i närheten: lekplatser, idrottsplaner, skog, strand, etc. Lagfärdigheter: friidrott, cykling, mete, bygga koja, filtar och täcken tas i bruk, somriga traditionella lekar på gården, vattenlek osv. Sommarens fest: Ringlekar runt midsommarstången.

Vi tror starkt på personalutbildning. Vi börjar hösten 2021 med att erbjuda varje småbarnspedagogiska enhets personal en egen sparrningstimme som innehåller konkreta verktyg (lekar, inlärning o.d.) för motionsinnehållande utevistelse med barn.