Erövra språket

Målet med projektet är att stärka läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken genom att främja barns språkutveckling samt väcka barns intresse och entusiasm för böcker och sagor.

Grunden för läskunnighet och intresset för att läsa skapas redan i barndomen. Inom småbarnspedagogiken vill vi utforma verksamheten och lärmiljön så att den väcker och fångar upp alla barns nyfikenhet och intresse för språket för att förbereda dem för framtidens krav.
Under projektet stärks det mångprofessionella samarbetet mellan småbarnspedagogiken och bland annat biblioteket. Bibliotekspersonalen bidrar med sakkunskap och metoder.