Magiskt digiskoj

Målet för projektet är att öka användningen av digitala verktyg i den småbarnspedagogiska verksamheten som ett komplement till andra arbetsmetoder. De digitala verktygen ska vara både verktyg och föremål för lärandet.

Media- och teknologifostran är något som planen för småbarnspedagogik lyfter fram. Vi försöker med hjälp av projektet hitta trygga och för barnet förståeliga sätt att lära oss om olika medier och teknologier. Personalen kommer att tillsammans med barnen bekanta sig med olika medier och pröva att producera medieinnehåll på ett lekfullt sätt i trygga miljöer. Man kommer att fundera över medieinnehåll som anknyter till barnens liv och innehållets sanningsenlighet. Samtidigt utvecklar barnen sina färdigheter i käll- och mediekritik. Barnen ska få handledning i att använda medier på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till sitt eget och andras välbefinnande. Syftet med teknologifostran är att uppmuntra barnen att bekanta sig med undersökande och experimenterande arbetssätt. Barnen handleds att upptäcka teknik i omgivningen och att hitta på egna kreativa lösningar. Barnen uppmuntras även att ställa frågor, att gemensamt söka svar på dem och att dra slutsatser.