Rauhalan päiväkoti deltar i Erasmus+ projektet

Rauhalan päiväkoti har godkänts för att delta i Erasmus+ projektet ’Move&sing&spy under the same sky’ tillsammans med fem andra europeiska daghem.

De andra daghemmen som deltar i projektet är från Ungern, Lettland, Sverige, Spanien och Turkiet. Projektet pågår under två år, från hösten 2018 till sommaren 2020. Projektet har blivit förlängt till februari 2021.

Projektets mål är att uppmuntra barn och familjer att tillbringa mer tid utomhus tillsammans. Vi hoppas att familjerna hittar både nya och gamla, redan bortglömda, sätt att vara och göra saker tillsammans. Och att finna glädjen att röra på sig förstås!

Projektet går ut på att pedagogerna i daghemmen besöker varandra i kompanjonsländerna samt av mellanuppgifter, som varje deltagare gör i sitt eget land mellan besöken. Under besöken har pedagogerna möjlighet att dela med sig sitt kunnande och goda vanor med sina kolleger.

Projektet finansieras av Europeiska unionen. I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen.

Du kan följa med hur projektet framskrider genom att läsa daghemmets finskspråkiga blogg https://movingunderthesamesky.blogspot.com/

Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i publikationen.