Nya skolcentret i Forsby

Grundrenoveringen och utvidgningen av nuvarande Forsby skola skapar ett tvåspråkigt skolcentrum i trä mitt i byn.

Skolan får sammanlagt tio svensk- och finskspråkiga undervisningsgrupper och två förskolegrupper.

Det nya skolcentret i Forsby byggs i två skeden. Först reser man en nybyggnad som kopplas till det gamla huset med en korridor. Nybyggnaden blir färdig den 3.10.2019. Efter det grundrenoveras de byggnader som nu bildar Forsby svenska lågstadieskola.

Skolcentret byggs i stock och den nya delen är planerad så att den passar ihop utseendemässigt med den nuvarande träskolan. Den nya delens bruttoyta är 2114 kvadratmeter, medan den gamla huvudbyggnaden är 726 kvadratmeter stor.

På skolgården finns även det så kallade Kunskapshuset (Taitotalo), som är 465 kvadratmeter stort. Även det ska renoveras.

Klassrummen kommer att finnas i nybyggnaden, medan den äldre delen ska inhysa administrativa lokaler och två förskolegrupper, en finsk- och en svenskspråkig. I Kunskapshuset finns rum för bland annat slöjd och bildkonst. Kunskapshuset är i användning även under kvällar och veckoslut.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy har valts till konstruktionsplanerare. Tekniska nämnden i Lovisa godkände i december 2017 huvudritningarna och kostnadsberäkningen, som uppgår till sammanlagt 7,9 miljoner euro. Nybyggnaden kostar 4,85 miljoner och grundrenoveringen av de gamla byggnaderna 2,6 miljoner euro. Dessutom ska skolan få nytt lösöre för cirka 400 000 euro.

Mer information om projektet hittar du till höger på denna sida.

Bilder och ritningar: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy