Haddom skola

Haddom skola är en liten trelärarskola som för tillfället verkar i tillfälliga utrymmen invid Generalshagens skola. De lägre klasserna undervisas i barackerna på gården och en klass har sitt utrymme i Gene.

Bekanta dig med skolans Peda.net-sida

Haddom skola
Haddom skola i Kuggom