Haddom skola

Haddom skola ligger på cirka 4 kilometers avstånd från centrum av Lovisa. I byskolan undervisas årskurserna 0–6. Skolan har cirka 50 elever.

Bekanta dig med skolans Peda.net-sida