Ansökan om dagvård och kundavgifter

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken 4–6 månader innan du önskar att vården ska inledas. I brådskande fall (om du plötsligt blir sysselsatt eller får en studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor. Daghemsföreståndarna ger dig aktuella uppgifter om lediga platser.

Att ansöka om plats inom småbarnspedagogiken

Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogiken året runt. Vi beaktar alltid dina önskemål och försöker finna den lösning som på bästa sätt stöder dina behov.

Under verksamhetsperioden är grupperna ofta fulla och du hittar nödvändigtvis inte en sådan plats som du önskar. Det är lättare för oss att tillgodose dina önskemål om du lämnar in din ansökan minst fyra månader innan ditt barn ska börja inom småbarnspedagogiken.

Fyll i din ansökan i den elektroniska tjänsten. För att du ska kunna logga in i tjänsten behöver du nätbankskoder eller ett mobil-ID. Blanketter i pappersform får du i alla daghem och på kundservicekontoret Lovinfo.

Logga in på eSmåbarnspedagogik

Kontakta daghemsföreståndaren om du önskar göra ändringar i en ansökan som du redan skickat.

Kundavgifter

Avgifterna inom småbarnspedagogiken fastställs utgående från familjens storlek och inkomster.
Undantag är

  • att familjen godkänner den högsta avgiften
  • lekklubbsavgiften.

Skicka blanketten för utredning av inkomster med tillhörande bilagor inom en månad efter att dagvården har börjat till adressen

Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik
PB 68
07901 Lovisa

Inkomstutredningsblankett

Du kan också lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo, Mariegatan 12 A, öppet må–fre kl. 9–16.

Avgiften fastställs enligt den högsta avgiftsklassen om du inte lämnat in uppgifter om din familjs inkomster senast inom en månad efter att kundförhållandet börjat. Om du anmäler familjens inkomster för sent, bestäms avgiften enligt inkomstuppgifterna från ingången av den månad då du lämnade in inkomstuppgifterna.

Mera information om avgifterna finns i bilagan:

Information om avgifterna inom småbarnspedagogiken 1.1.2018

Förfrågningar gällande faktureringen riktas till:

byråsekreterare Barbro Ekholm, tfn 040 540 97 96 eller barbro.ekholm@loviisa.fi
byråsekreterare Veronica Lindblom, tfn 040 637 58 15 eller veronica.lindblom@loviisa.fi