Öppen småbarnspedagogik

Verksamheten inom öppen småbarnspedagogik är avsedd för barn vars föräldrar av olika orsaker är hemma. Lekklubbarna och det öppna daghemmet Treffis erbjuder Lovisa stads öppna småbarnspedagogik.

Lekklubben

I klubben övar barnen på att vara i grupp. Verksamheten består av ledda stunder och av fri lek.

Bra att veta om Lekklubben:

 • avsedd för 3–5-åriga barn
 • barnen är utan sina föräldrar i klubben
 • samlas tre dagar per vecka tre timmar per dag
 • barnen får mellanmål i klubben.

Lekklubben ordnas för ett verksamhetsår åt gången. Verksamhetsåret börjar 1.9 och slutar 31.5. Ansök i februari om lekklubbsplats med blanketten för ansökan till dagvård. Under verksamhetsperioden kan du fråga av daghemsföreståndaren om lediga klubbplatser.

Under verksamhetsåret 2017–2018 följer lekklubben skolornas semestertider. Månadsavgiften per barn är 41 euro. Skolloven avdras i december och januari, och då är månadsavgiften 20,50 euro.

Lovisa stads lekklubbar under verksamhetsperioden 1.9.2017–31.5.2018

Lekklubben Knytten tfn 044 505 13 17

 • klubbdagar: onsdag, torsdag och fredag klockan 9.00–12.00
 • klubbledare: Monica Nieminen
 • plats: Villekulla daghem, Mariegatan 23, 07900 Lovisa
 • språk: svenska

Lekklubben Nappulat tfn 040 195 0601

 • klubbdagar: tisdag, onsdag och torsdag klockan 8.30–11.30
 • klubbledare: Virve Vilpponen
 • plats: daghemmet Rauhalan päiväkoti, Fredsbyvägen 46, 07900 Lovisa
 • språk: finska

Treffis

På Treffis leker, sjunger, pysslar och målar vi. Dessutom utforskar vi, vi rör på oss och gör utfärder. Ditt barn får vara med andra barn antingen fritt eller genom ledd verksamhet. Samtidigt kan du umgås med andra vuxna och personalen.

Bra att veta om Treffis:

 • öppet daghem som samlas i olika delar av staden vanligen måndagar till fredagar klockan 9.00–13.00
 • för 0–6-åriga barn i hemvård och deras föräldrar och vårdare
 • barn som deltar ska ha med sig en förälder eller en annan vuxen som sköter barnet
 • egen matsäck med
 • verksamheten är vanligtvis avgiftsfri
 • är tvåspråkig (svenska/finska)
 • ni kan delta under Treffis öppettider enligt er egen tidtabell utan förhandsanmälan.

Ibland ordnar vi extra program. Vi ber er att anmäla ert deltagande i dessa fall. De extra programmen kan vara avgiftsbelagda.

Ledare:
Tina Kavander
tfn 0440 555 374
tina.kavander@loviisa.fi

Treffis program

MARS
Vi träffas kl. 9-13, om inte annat nämns.

Må: Liljendal Idrottshus: lek, gymnastik, musik och pyssel
Ti: Forsby Agricolahallen, familjecafé:  lek, gymnastik, musik och pyssel
13.3 Fotografering för dem som vill
Ons: Centrum Församlingshemmet, kl 9-12 familjecafé:  lek, pyssel och musik
To: Pernå Kyrkoby (bredvid biblioteket), familjecafé: lek, pyssel och musik
Fre: Forsby Agricolahallen, familjecafé: lek, gymnastik, musik och pyssel
23.3 Påskvandring

Kläder enligt verksamhet och väder. Egen matsäck.
Mera info: 0440 555 374/ Tina
I Facebook: Avoinpäiväkoti Treffis

Församlingarna i Lovisanejden ordnar också verksamhet av många slag för barnfamiljer. Bekanta dig med församlingarnas utbud på deras egna webbplatser.