Aktuellt om coronaviruset covid-19

Lovisa stad följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då staden ger rekommendationer och begränsningar på grund av covid-19-epidemin. När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Sidan uppdaterades 10.6.2022.

Inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde finns det inte längre några gällande restriktioner som myndigheten infört. Läs mer i Regionförvaltningsverkets meddelande.

Hälsosäkerhet

Inom hela Finland gäller ändå fram till 30.6.2022 de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar vilkas syfte är att förbättra hälsosäkerheten. Enligt kraven ska bland annat kundernas vistelse ordnas med så stora avstånd som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om god hygienpraxis. Närmare information om de allmänna hygienkraven finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Användning av munskydd

THL har uppdaterat sin rekommendation om munskydd och betonar individens eget omdöme i användningen av munskydd. Det rekommenderas att munskydd används oberoende av nivån för vaccinationsskyddet av alla 12 år fyllda i Lovisa och Lappträsk, då man vistas inomhus i lokaler där det är svårt att undvika nära kontakter och också i fulla kollektivtrafikfordon.

Användningen av munskydd rekommenderas dessutom särskilt för dem som

  • söker vård eller test på grund av misstänkt coronavirussmitta
  • har symptom av infektion i andningsvägarna, men som är tvungna att röra sig utanför hemmet
  • känner till att de exponerats för coronaviruset (till exempel smittfall har konstaterats i familjen) och man inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

På grund av patientsäkerheten rekommenderas det att klienter och patienter inom social- och hälsovården samt besökare till avdelningarna fortsättningsvis använder munskydd. Munskyddet hindrar droppar att sprida sig i omgivningen. Genom att använda munskydd skyddar personen sig själv men speciellt övriga från smitta.

Skolorna och småbarnsfostran i Lovisa

Man avstår helt från rekommendationen att använda munskydd i lågstadie-, högstadie- och gymnasieskolor och inom småbarnspedagogiken från och med 1.5. Om man så önskar får man fortsättningsvis använda munskydd och vid behov får man munskydd från skolan.

Anskaffning och användning av munskydd

  • Studerande och familjerna ansvarar för anskaffningen av munskydd till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
  • Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna inom den grundläggande utbildningen.
  • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

Att skydda seniorer och riskgrupper

Besök på boendeenheter med heldygnsomsorg

  • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
  • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Vi rekommenderar att besökare använder munskydd under hela besöket!
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Besök på sjukhusets avdelning

  • Vi rekommenderar endast två besökare åt gången. Besökare rekommenderas även att använda ansiktsmask under hela besöket samt att ta hand om god handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd.

Distansarbete

Den omfattande rekommendationen om distansarbete har upphört i Lovisa vid utgången av februari 2022.

Följ god hand- och hosthygien

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Du kan förebygga smitta genom att iaktta god hand-, host- och nysningshygien, undvika närkontakt med andra människor och använda ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakt.

Mer information om det regionala coronavirusepidemiläget på HUS webbsidor.

Rekommendationer från institutet för hälsa och välfärd (THL) hittar du här.