Aktuellt om coronaviruset covid-19

På denna sida samlar vi information och anvisningar åt kommuninvånare om coronaviruset och information om stadens tjänster. Sidan uppdateras då situationen förändras. (Uppdaterad 14.1.2021.)

Misstänker du coronavirussmitta?

 • Boka en tid för drive in-coronaprovtagning på adressen koronabotti.hus.fi Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år.
 • Du kan även göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik.
 • Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16. Mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, tidsbeställningen stänger en timme före stängningsdags. Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117.

Lovisa kommunvisa coronarekommendationer och -begränsningar

Distansarbete

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att arbetsgivare och anställda följer rekommendationen om distansarbete i sådana arbetsuppgifter där detta är möjligt fram till 31.1.2021. Arbetsgivaren bedömer huruvida det är möjligt att arbeta på distans. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas det att arbetsgivaren instruerar de anställda att använda munskydd i alla arbetslokaler där också andra personer arbetar, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Man bör dela upp lunch- och kaffepauserna på arbetsplatserna.

Använding av munskydd

Användning av munskydd rekommenderas för 12 år fyllda i kollektivtrafik, offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang.

Rekommendation om användning av munskydd för personalen inom skolorna och småbarnpedagogiken
Rekommendationen om att personalen ska använda munskydd gäller för hela den grundläggande utbildningen, förskolorna och gymnasierna, rekommendationen gäller även för personal inom småbarnspedagogiken. Munskydd ska användas inomhus samt även utomhus, exempelvis under rasterna.

Rekommendation om användning av munskydd för elever
Rekommendationen om att använda munskydd gäller för elever inom grundläggande utbildningens årskurs 6 samt årskurserna 7–9. Munskydd ska användas inomhus, under skolskjutsar samt även utomhus, exempelvis under raster.

Det rekommenderas att hela klassen använder munskydd om det är fråga om en sammanslagen klass där det finns elever både från årskurserna fem och från sex.

Det rekommenderas att man använder munskydd på arbetsplatsen i alla arbetslokaler där också andra personer arbetar, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Kaffe- och matpauser är bra att hålla i omgångar. Det rekommenderas att även taxichaufförer och vuxna passagerare använder munskydd.

Anskaffning och användning av munskydd

 • Studerande samt familjerna ansvarar för anskaffningen av munskydd till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
 • Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna i årskurs 7–9.
 • Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut munskydd till mindre bemedlade.
 • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

På grund av pandemisituationen rekommenderar vi att du alltid använder munskydd då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta eget munskydd med!

Mer information om THL:s rekommendation om ansiktsmasker samt om användningen av ansiktsmasker på THL:n webbsidor.

Hobbyverksamhet

De lokaler för inomhusmotion som Lovisa stad förvaltar är stängda under tiden 7.12.2020–31.1.2021. Skolgymnastiken ordnas utomhus och i lokaler avsedda för skolgymnastik.

Organiserad inne- och utehobbyverksamhet i grupp för över 18-åringar avbryts. Hobbyverksamheten i grupp under 18-åringar kan fortsätta utomhus med beaktande av social- och hälsovårdsministeriets anvisning om att deltagarna och barnens följeslagare måste kunna undvika närkontakt.

Det ordnas inte matcher, tävlingar eller serieverksamhet.

Motionsplatser utomhus kan, då de inte är upptagna av barn och ungas gruppverksamhet,  användas av kommuninvånarna. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna är stängda.

Lovisa stad rekommenderar även att övriga som ordnar hobbyverksamhet i grupp avbryter verksamheten. I den mån det är möjligt kan hobbyverksamheten ordnas på distans.

Offentliga lokaler

I detta skede stänger Lovisa stad inte några offentliga lokaler. Det rekommenderas dock att högst 10 personer åt gången vistas i muséet, biblioteken och ungdomslokalerna. Säkerhetsföreskrifterna ska följas i dessa lokaler. Vi rekommenderar att ansiktsskydd används.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Enligt regionförvaltningsverkets beslut förbjuds med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga evenemang inom- och utomhus i Lovisa under tiden 30.11.2020–31.1.2021. Det är dock möjligt att ordna absolut nödvändiga tillställningar med högst 10 personer förutsatt att säkerheten kan garanteras enligt undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning. Med nödvändiga tillställningar avses exempelvis företags och sammanslutningars lagstadgade och stadgeenliga möten.

Privata tillställningar

Det rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för fler än 10 personer under tiden 28.11.2020–31.1.2021. Med privata tillställningar avses exempelvis examensfester, familje- och släkttillställningar, fester under jultiden och dylika.

Att skydda seniorer och riskgrupper

Besök på boende-enheter med heldygnsomsorg

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Virekommenderar att högst en anhörig i gången kommer på besök, och att besöket räcker högst 60 minuter.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
 • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
 • Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum.
 • Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.
 • Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Besök på sjukhusets avdelning

Besök på sjukhusets avdelning utsätter både personal och patienter för eventuell coronavirussmitta. För att garantera våra patienters och arbetstagares trygghet har vi beslutat om besöksförbud på sjukhusets avdelning för tiden 5.12.2020–31.1.2021. Besöksförbudet gäller inte anhöriga till patienter i terminalvård, dessa besök ska man komma överens om separat med vårdpersonalen.

Specialarrangemang i den grundläggande utbildningen

Gymnasierna övergår till distansundervisning under tiden 7.12.2020–31.1.2021. För vissa studerandegrupper kan distansundervisningen lättas, vilket man kommer överens separat med skolan.
Den grundläggande utbildningen ordnas fortfarande som närundervisning. Staden informerar om specialarrangemang i undervisningen från fall till fall om någon utsatts för smittan. Staden tar kontakt med elevernas vårdnadshavare personligen om någon utsatts för smittan.

Övriga rekommendationer och begränsningar

 • Staden rekommenderar att man laddar ner applikationen Coronablinkern i sin smarttelefon. Anvisningar för att ladda ner applikationen hittar du på Coronablinkerns hemsida.

Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer i Nyland

Mer information om det regionala coronavirusepidemiläget på HUS webbsidor. THL har publicerat rekommendationer om hur man tryggt kan fira julfest. Rekommendationerna hittar du på THL webbplats.

Följ god hand- och hosthygien

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Du kan förebygga smitta genom att iaktta god hand-, host- och nysningshygien, undvika närkontakt med andra människor och använda ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakt. Stanna hemma och boka tid för coronavirustest om du känner dig förkyld.

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

 • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.
 • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

Obs! Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till utdelningsplatsen för att avhämta dina ansiktsmasker. I dessa fall ber vi dej kontakta vuxensocialarbetets servicehandledning, tfn 040 667 1798. Äldre personer som inte kan ta sig till en utdelningsplats ombeds kontakta seniorservicens servicehandledning tfn 040 575 31 47.