Aktuellt om coronaviruset covid-19

På denna sida samlar vi information och anvisningar åt kommuninvånare om coronaviruset och information om stadens tjänster. Sidan uppdateras då situationen förändras. (Uppdaterad 30.10.2020)

Misstänker du coronavirussmitta?

Om du misstänker coronavirussmitta:

 • Boka en tid för drive in-coronaprovtagning på adressen koronabotti.hus.fi Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år.
 • Du kan även göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet via e-tjänsten Klinik. Vi svarar på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag.
 • Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 vardagar klockan 8–16, övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117.

Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning öppet vardagar klockan 8–16. Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand tfn 019 505 1300. Tidsbeställningen stänger en timme före stängningsdags.

Lovisa kommunvisa coronarekommendationer och -begränsningar

Distansarbete

HUS rekommenderar distansarbete i Nyland under coronavirusepidemins upptrappningsfas. Lovisa stad tillämpar i sin egen verksamhet stadens nuvarande anvisning för distansarbete. Enligt anvisningen är det möjligt att arbeta på distans 1–5 dagar i veckan.

Använding av ansiktsmask

Användning av ansiktsmask rekommenderas i kollektivtrafik, offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang. Exempel på offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där maskanvändning rekommenderas:

 • butiker och köpcentra
 • postkontor, banker, bibliotek och liknande lokaler
 • anläggningar för fysisk aktivitet eller sport och deras åskådarplatser (åtminstone offentliga utrymmen och omklädningsrum)
 • simhallar, utebassänger, span och bastur (allmänna utrymmen och omklädningsrum)
 • kyrkor och andra lokaler för religiösa samfund
 • biografer
 • museer och gallerior
 • festivaler och marknader om inomhus.

Covid 19-epidemin har inom Lovisa stad övergått från utgångsnivå till en accelerationsfas. På grund av detta ger Lovisa stad en rekommendation om användning av ansiktsmask även på gymnasienivå och inom ungdomsarbetet. Denna rekommendation gäller läroanstalternas elever, undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll).

Anskaffning och användning av ansiktsmask

 • Studerande samt familjerna ansvarar för anskaffningen av ansiktsmasker till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
 • Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut ansiktsmasker till mindre bemedlade.
 • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av ansiktsmasker till personalen.
 • Ta på ansiktsmasken innan du går till läroanstalten eller ungdomslokalen, ta av masken först när du lämnat lokalen.
 • Om du tar dig till läroanstalten eller ungdomslokalen med kollektivtrafik, ska du använda ansiktsmask även under dessa resor.

På grund av pandemisituationen rekommenderar vi att du alltid använder ansiktsmask då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta egen ansiktsmask med!

Mer information om THL:s rekommendation om ansiktsmasker samt om användningen av ansiktsmasker på THL:n webbsidor.

Hobbyverksamhet

Coronavirusinfektionen smittar allra lättast två dygn före och efter att symptomen börjat. För att förebygga smittning rekommenderar Lovisa stad att man inom hobbyverksamhet minskar på kontakter mellan människor och att man vistas i samma lokaler.

I hobbyverksamhet, såsom idrottsföreningar, medborgarinstitutskurser, konstskolor (till exempel läroanstalter för dans, teater, musik och bildkonst), grupphobbyer (till exempel scouter samt orkester- och körverksamhet) och övriga motsvarande, ska man iaktta följande anvisningar för förebyggande av coronavirusspridning:

 • Det rekommenderas att de som deltar i hobbyverksamhet använder ansiktsmask (från grundläggande utbildningens åk 7 uppåt) för att säkerställa det att hobbyverksamheten fortsätter.
 • Man ska endast komma till hobbyverksamheten när man är frisk. Personen ska vara fullständigt symptomfri, det får inte finnas ens lindriga symptom.
 • Ansiktsmask ska användas i alla situationer utom idrott. Även i körövningar försöker man använda ansiktsmask. Amatörorkestrar bör överväga en repertoar utan blåsinstrument, de övriga ska använda ansiktsmask.
 • Alla personer som deltar i verksamheten bör använda ansiktsmask under hela evenemanget, även den eventuella publiken.
 • Det rekommenderas att hobbygruppens storlek underskrider 20 personer.
 • Verksamhet planeras så att
  • ansiktsmask används i alla situationer
  • säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus
  • separata smågrupper föredras
  • man undviker gemensamma träningar eller övningar grupper emellan
  • man undviker att grupper blandas
  • övriga sätt, så som fjärranslutning, utnyttjas i verksamheten för att förebygga coronavirussmittor
  • hobbyutrustningen är personlig, men man bör sköta om desinficering av gemensamt använda redskap (såsom bollar)
  • man i mån av möjlighet kommer till träningarna färdigt iklädd idrottsutrustningen – man undviker att vistas i omklädningsrum och andra gemensamma lokaler
  • den som ordnar verksamheten sköter om städningen efteråt.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inomhus eller utomhus inom kommunerna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft under tiden 1.11–30.11.2020.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man för att trygga säkerheten i dem följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.

Att skydda seniorer och riskgrupper

Besök på boende-enheter med heldygnsomsorg

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • 1–3 anhöriga kan komma på besök per gång.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
 • 1–2 meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
 • Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum.
 • Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.
 • Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Besök på sjukhusets avdelning

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand med vårdpersonalen (dörren till avdelningen är fortfarande låst).
 • Högst 1–2 besökare hos patienten per gång, besökets längd max halv timme.
 • Anhöriga får ett munskydd, händerna desinficeras både när man kommer och går. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
 • Om du har några som helst infektionssymptom, kan du inte komma på besök!

Specialarrangemang i den grundläggande utbildningen

Staden informerar om specialarrangemang i undervisningen från fall till fall om någon utsatts för smittan. Staden tar kontakt med elevernas vårdnadshavare personligen om någon utsatts för smittan.

Förbud mot och begränsningar för offentliga evenemang

Stadens pandemistyrgrupp begränsar och ger anvisningar från fall till fall i enlighet med epidemiläget.

Övriga rekommendationer och begränsningar

 • Staden rekommenderar att man laddar ner applikationen Coronablinkern i sin smarttelefon. Anvisningar för att ladda ner applikationen hittar du på Coronablinkerns hemsida.
 • Baserat på regeringens riktlinjer i förhöjt smittläge rekommenderar Lovisa stad att man undviker att ordna privata tillställningar för över 20 personer. Statsrådets meddelande 15.10.2020.

Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer i Nyland

Mer information om det regionala coronavirusepidemiläget på HUS webbsidor.

Följ god hand- och hosthygien

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Du kan förebygga smitta genom att iaktta god hand-, host- och nysningshygien, undvika närkontakt med andra människor och använda ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakt. Stanna hemma och boka tid för coronavirustest om du känner dig förkyld.

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

 • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.
 • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

Obs! Om du har förkylningssymptom, kan du inte komma till utdelningsplatsen för att avhämta dina ansiktsmasker. I dessa fall ber vi dej kontakta vuxensocialarbetets servicehandledning, tfn 040 667 1798. Äldre personer som inte kan ta sig till en utdelningsplats ombeds kontakta seniorservicens servicehandledning tfn 040 575 31 47.