Aktuellt om coronaviruset covid-19

Lovisa stad följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då staden ger rekommendationer och begränsningar. När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Sidan uppdaterades 16.7.2021.

Hobbyverksamhet

Ledd hobbyverksamhet som ordnas i stadens lokaler för vuxna (över 20 år) samt för barn och unga är tillåten både inom- och utomhus.

Ledd hobbyverksamhet genomförs enligt följande hälsosäkerhetsanvisningar:

 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén.
 • Ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda munskydd om det är svårt att undvika all närkontakt och såvida hälsoskäl inte hindrar personen från att använda munskydd. Det rekommenderas att man i dessa situationer använder munskydd hela tiden förutom under idrottsprestationen.
 • Uteplanernas omklädningsrum och servicebyggnader öppnades 1.6.2021, de allmänna hygienkraven ska iakttas i användningen.

Lovisa stad rekommenderar även privata aktörer som ordnar hobbyverksamhet att följa samma säkerhetsföreskrifter.

Offentliga lokaler och konditionssalar

Lovisa stads offentliga lokaler (kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteken och museet) samt de konditionssalar som staden underhåller är öppna (förutom konditionssalarna i idrottshallen och Agricolahallen som har sommarstängt och öppnas 16.8.2021).

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Enligt den regionala samordningsgruppen HUS-Nyland tidigare linjedragning har kommunerna i östra Nyland övergått till pandemins basnivå. Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finlands meddelande 14.6.2021 har restriktionerna på sammankomster i kommunerna i östra Nyland avlägsnats.

Eftersom antalet smittfall på området igen har ökat, har den regionala samordningsgruppen HUS-Nyland den 8.7.2021 fattat beslutet att Östra Nyland igen har övergått till epidemins accelerationsfas. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har inte ännu bestämt om begränsningsåtgärder för östra Nyland. Begränsningarna återinförs vid behov, om situationen försämras.

Vid användningen av kundlokaler av olika slag – även vid offentliga tillställningar – ska man dock fortfarande iaktta de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar:

 • kunderna ska erbjudas möjlighet att rengöra eller desinficera händerna
 • kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt
 • rengörandet av lokalerna och ytorna effektiveras
 • kunderna ska ges anvisningar om sådana goda tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras.

Det finns inte längre krav på att något bestämt avstånd ska hållas.

Använding av munskydd

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar munskydd i följande situationer och för följande personer då epidemiläget befinner sig på accelerationsnivå:

 • I kollektivtrafiken.
 • Personer som söker sig till coronavirustest på väg till provtagningen och innan testresultatet är klart, om det finns ett nödvändigt skäl att röra sig utanför hemmet.
 • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
 • I arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar eller vistas i samma rum. Kaffe- och matpauser är bra att hålla i omgångar.
 • I lokaler som används av hobby- och frivilligverksamhet, om flera personer vistas i samma utrymme.
 • I offentliga lokaler och vid offentliga tillställningar.

Det är bra att använda munskydd i alla sådana situationer där det är svårt att undvika närkontakt!

Rekommendationen gäller i regel alla personer över 12 år som inte har något hälsomässigt skäl att inte använda munskydd.

Mer information om THL:s rekommendation om ansiktsmasker samt om användningen av ansiktsmasker på THL:n webbsidor.

Att skydda seniorer och riskgrupper

Besök på boendeenheter med heldygnsomsorg

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
 • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
 • Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum. Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen. Om vädret och klientens hälsa så tillåter, rekommenderar vi att besöket förverkligas utomhus.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Besök på sjukhusets avdelning

 • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
 • Vi rekommenderar att högst två personer i gången kommer på besök inomhus, och att besöket räcker högst 15 minuter.
 • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
 • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
 • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga patienter och till personal.
 • Besöken inomhus ordnas i patientens eget rum. Gå direkt till patientens eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
 • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Distansarbete

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att arbetsgivare och anställda följer rekommendationen om distansarbete i sådana arbetsuppgifter där detta är möjligt. Arbetsgivaren bedömer huruvida det är möjligt att arbeta på distans. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas det att arbetsgivaren instruerar de anställda att använda munskydd i alla arbetslokaler där också andra personer arbetar, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Man bör dela upp lunch- och kaffepauserna på arbetsplatserna.

Följ god hand- och hosthygien

Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset. Du kan förebygga smitta genom att iaktta god hand-, host- och nysningshygien, undvika närkontakt med andra människor och använda ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakt. Stanna hemma och boka tid för coronavirustest om du känner dig förkyld.

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

 • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.
 • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

Mer information om det regionala coronavirusepidemiläget på HUS webbsidor.

Testning för coronavirus under pollensäsongen

Många personer får symptom som tyder på covid-19-infektion av pollen och gatudamm, såsom kliande ögon, vattnig snuva, hosta eller andnöd. Symtomen uppkommer i synnerhet utomhus och avtar inomhus.

 • Påbörja allergimedicinering omedelbart om du vet att du lider av pollensymtom.
 • Gå genast på covid-19-test om du får symtom, även om det är ett bekant allergisymtom. Om resultatet för covid-19-testet är negativt och symtomen klart lindras med allergimediciner behövs inget nytt test.
 • Gå på nytt på covid-19-test om allergisymtomen inte lindras trots effektiverad allergimedicinering, om de blir värre eller om du får andra symtom som tyder på en covid-19-infektion, såsom halsont, förändrat lukt- eller smaksinne, illamående, diarré, huvudvärk eller muskelvärk.

Ifall symtomen inte lindras och du behöver vård på grund av dina allergisymtom, kontakta Lovisa hälsostation antingen via den elektroniska tjänsten Klinik eller per telefon 019 505 1300 vardagar klockan 8–16.