Aktuellt om coronaviruset covid-19

Lovisa stad följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då staden ger rekommendationer och begränsningar på grund av covid-19-epidemin. När rekommendationerna och begränsningarna ändras, strävar vi efter att uppdatera informationen på den här sidan så fort som möjligt. Sidan uppdaterades 1.8.2022.

Regionala restriktioner

Det finns för tillfället inga särskilda restriktioner Lovisa. Den omfattande rekommendationen om distansarbete har upphört i Lovisa vid utgången av februari 2022. Inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde finns det inte längre några gällande restriktioner som myndigheten infört. Läs mer i Regionförvaltningsverkets meddelande.

Hälsosäkerhet – Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation om åtgärder för att förebygga smittspridning i förplägnadsrörelser, på offentliga tillställningar och i persontrafik från och med 1.7.2022

De allmäna hygienkravet enligt lagen om smittsamma sjukdomar var ikraft fram till 30.6.2022.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) rekommenderar att verksamhetsutövarna även efter det att lagens krav har upphört att gälla ser till att lokalerna och ytorna rengörs samt att kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna. Det rekommenderas att verksamhetsutövarna ser till att kunderna har möjlighet att anlända och vistas så glest som möjligt och att smittrisken hålls så liten som möjligt i verksamheten.
Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kunder, deltagare och verksamhetsutövare att beakta Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar om förebyggande av covid-19-smitta.

Närmare information om de allmänna hygienkraven finns på regionförvaltningsverkets webbplats samt på THL:s webbplats.

Hand- och hosthygien samt användning av munskydd

Infektioner i luftvägarna undviks bäst genom att sköta om hand- och hosthygienen och i vissa situationer genom att använda ansiktsmask samt hålla avstånd till andra människor.THL betonar individens eget omdöme i användningen av munskydd. Det rekommenderas att munskydd används oberoende av nivån för vaccinationsskyddet av alla 12 år fyllda, då man vistas inomhus i lokaler där det är svårt att undvika nära kontakter och också i fulla kollektivtrafikfordon.

Användningen av munskydd rekommenderas dessutom särskilt för dem som

  • söker vård eller test på grund av misstänkt coronavirussmitta
  • har symptom av infektion i andningsvägarna, men som är tvungna att röra sig utanför hemmet
  • känner till att de exponerats för coronaviruset (till exempel smittfall har konstaterats i familjen) och man inte kan undvika närkontakter utanför hemmet.

På grund av patientsäkerheten rekommenderas det att klienter och patienter inom social- och hälsovården samt besökare till avdelningarna fortsättningsvis använder munskydd.

Skolorna och småbarnsfostran i Lovisa

Man avstår helt från rekommendationen att använda munskydd i lågstadie-, högstadie- och gymnasieskolor och inom småbarnspedagogiken från och med 1.5. Om man så önskar får man fortsättningsvis använda munskydd och vid behov får man munskydd från skolan.

Anskaffning och användning av munskydd

  • Studerande och familjerna ansvarar för anskaffningen av munskydd till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
  • Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna inom den grundläggande utbildningen.
  • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

Att skydda seniorer och riskgrupper

Besök på boendeenheter med heldygnsomsorg

  • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
  • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Vi rekommenderar att besökare använder munskydd under hela besöket!
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Besök på sjukhusets avdelning

  • Besöksförbudet på sjukhusets bäddavdelning i Lovisa har upphört. Det är nu tillåtet att ta emot högst två besökare åt gången. Besökare rekommenderas använda munskydd under hela besöket, vara noggranna med handhygien och hålla avstånd.