Anvisningar för karantän och isolering

Lovisa stads myndigheter för smittsamma sjukdomar begränsar givandet av beslut om isolering på grund av rådande belastande coronavirusläge. Om man får ett positivt resultat i coronavirustest ska man agera enligt normal sjukledighetspraxis. Läkaren som i staden ansvarar för smittsamma sjukdomar kan beordra en sådan person i isolering eller karantän som insjuknat eller som man motiverat misstänker att har insjuknat i coronavirussmitta.
Sidan uppdaterad 15.6.2022.

Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. Coronaviruset kan smitta redan innan de egentliga symptomen visar sig. Karantän- och isoleringsbeslut skrivs i regel inte längre, utan den som har insjuknat i corona ska agera enligt normala förfaranden vid sjukledighet. Läs mer om hur man söker sig till coronavirustest.

Isolering eller karantän som bestämts av den smittskyddsansvariga läkaren är inte en rekommendation utan ett myndighetsbeslut. Det bygger på bevis eller motiverad misstanke om att en person har utsatts för sjukdomen.

På grund av omikronvarianten kan karantänen som läkaren ordinerat förkortas endast i undantagsfall. Karantän som ordinerats av den smittskyddsansvariga läkaren inte förkortas med ett negativt hemtest.

Vårdnadshavaren övervakar barnets karantän

Vårdnadshavaren övervakar karantänen och isoleringen av ett minderårigt barn. Vårdnadshavare till under 16-åringar har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har placerats i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Coronainfektion och benägenhet att drabbas av blodproppar

Coronavirusinfektionen medför en aningen förhöjd risk för att drabbas av blodproppar. En del av de insjuknades symptom lindras av blodproppsförebyggande läkemedel som injiceras. Man får det här läkemedlet på hälsostationen. Om du har lindriga symtom och du inte har feber, behöver du vanligtvis inte blodproppsförebyggande läkemedel. Om du har feber (över 37,5 C), hosta eller andnöd, du är gravid, har fött inom de senaste sex veckorna eller du på grund av sjukdom kontinuerligt måste ligga i sängläge, bekanta dig med listan över riskfaktorer.

Om du fått ett positivt resultat från ett hemtest eller ett laboratoriebekräftat test och du har någon av de listade riskfaktorerna, ring coronaskötaren, tfn 019 505 1300 (mån.–fre. kl. 8–15).

Vad ska man göra om hemtestet är positivt?

Efter ett positivt resultat behöver hemtestet inte upprepas. Resultatet behöver inte bekräftas med ett test inom hälsovården såvida du inte hör till ovannämnda grupper för vilka det rekommenderas officiell coronavirustest. Kontakt med andra bör undvikas i minst fem dagar och tills du har varit symptomfri i två dygn.

När det gäller frånvaro från arbetet och meddelandet av frånvarofallet följer du din arbetsgivares anvisningar. Om du behöver ett läkarintyg för en misstänkt coronavirussjukdom, till exempel för sjukdagpenning, ska du kontakta hälsovården i enlighet med din arbetsgivares förfaringsanvisningar.

Hur ska jag göra medan jag väntar på resultatet för ett officiellt coronavirustest?

Vi rekommenderar att du stannar hemma och undviker kontakt med övriga personer medan du väntar på resultatet för ett officiellt coronavirustest. Om testresultatet är positivt rekommenderar vi att du  agerar enligt normal sjukfrånvaropraxis och undviker kontakter utanför hemmet i minst fem dygns tid och så länge att du varit symptomfri i två dygn.