Coronavaccination

Coronavaccinationerna har inletts i de östnyländska kommunerna, vaccinationerna pågår åtminstone hela våren. Sidan uppdaterad 5.5.2021

Vaccinationerna har inletts även för Lovisas och Lappträsk del, vaccinationerna genomförs enligt enligt den nationella ordning som anges av THL. Vaccin ges endast med tidsbeställning. Lovisa grundtrygghetscentral ansvarar även för vaccinering av personal och klienter på områdets privata serviceboende.

Massvaccineringar för invånare i Lovisa och Lappträsk

Vaccineringen är avgiftsfri, vaccinationstid ska beställas på förhand. Vi informerar närmare på denna sida om olika befolkningsgruppers vaccineringstidpunkter och tidsbeställning vartefter vaccinleveranserna säkerställs. Vaccin levereras till oss varje vecka.

Vaccinationsställen och tidsbeställning

Det finns två vaccinationsställen, invånare i Lovisa och Lappträsk kan använda sig av vardera vaccinationsstället:

 • busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa
 • Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Då du ringer till telefontidsbeställningen:

 • Välj linje 1 (personer som fyllt 70 år), linje 2 (personer i ålder 50–69, både grundfriska och de som hör till en riskgrupp), linje 3 (personer i ålder 18–49 som hör till en riskgrupp), linje 4 om du vill avboka en reservad tid.
 • Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna till slutet av det inspelade meddelandet!
 • Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö – om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ber vi dig vänligen ringa på nytt följande dag.

OBS! Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka! Vaccinationstiderna som kan beställas beror bara och endast på antalet vacciner som skickats till oss. Vi ringer tillbaka till dig, återuppringningar görs när det finns lediga vaccinationstider att tillgå.

I vaccinationstur står just nu

Alla personer som i år fyller 70 år och äldre (födda 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp. Vaccineringen sker med Modernas vaccin. Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 5.5.2021).
   
Alla personer i ålder 65–69 år (födda år 1952-1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Från och med maj är det möjligt att få första vaccindosen med Modernas vaccin istället för AstraZenecas vaccin. Om du vill byta vaccinpreparat, kan du nu boka ny vaccinationstid. Bokningen kan göras via den elektroniska tidsbeställningen eller genom att ringa till telefontidsbeställningen. Om du vill bli vaccinerad med AstraZenecas vaccin, sker tidsbeställningen enbart per telefon. De 65 år fyllda personer som har fått första vaccindosen av AstraZenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin. Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 5.5.2021).
 
Alla personer i ålder 50–64 år (födda år 1971–1957), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp. Vaccineringen sker med Modernas vaccin. Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 5.5.2021).
Personer under 64 år som hör till en riskgrupp och har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får den andra vaccindosen med Modernas vaccin.
   
Personer i ålder 18–49 år (födda år 2003–1972, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp. Vaccineringen sker med Modernas vaccin. Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 3.5.2021).
Personer under 64 år som hör till en riskgrupp och har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får den andra vaccindosen med Modernas vaccin.
   
  Personer i ålder 16–17 år (födda år 2004-2005) som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp. Vaccinationen sker med Pfizers Biontech vaccin. Tidsbeställningsförfarandet avviker för denna åldersgrupp, anmäl dej för vaccination genom att ringa telefonnummer 019 505 1305. Vaccineringstidpunkt meddelas senare.

För vilka riskgrupper rekommenderas coronavaccin?

Åldern är den främsta riskfaktorn när det gäller allvarlig covid-19 sjukdom. Risken påverkas dessutom av vissa underliggande sjukdomar, och de som lider av dessa löper större risk att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom, behöva sjukhus- och intensivvård eller avlida i sjukdomen än den övriga befolkningen.

Till bakgrundssjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1) hör organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Till bakgrundssjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 2) hör astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, sömnapné, psykossjukdom och sjuklig fetma (BMI över 40).

Läs mer om bakgrundssjukdomar på THL:s webbplats på den här länken. 

Från början av maj kan mRNA-coronavaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras – åldersgränsen för AstraZenecas vaccin består

Institutet för hälsa och välfärd har 21.4.2021 gjort en linjedragning om att också personer i ålder 65–69 från och med maj kan få mRNA-vaccin (Pfizer Biontechs och Modernas vaccin), ifall den som ska vaccineras så önskar. För denna åldersgrupps invånare i Lovisa och Lappträsk används Modernas vaccin om personen önskar få mRNA-vaccin.

”Tillgången speciellt på mRNA-vaccin har förbättrats och förbättras ännu under de närmaste veckorna. Från vecka 18, dvs. början av maj, kan personer i åldern 65–69 år få mRNA- vaccin om de så önskar. I det skedet har redan största delen av alla åldringar samt personer som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupperna fått vaccin. På mindre orter kan detta förverkligas lite senare på grund av tillgången på mRNA-vaccin” konstaterar ledande expert Mia Kontio på Institutet för hälsa och välfärd.

De 65 år fyllda personer som har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får också i första hand den andra vaccindosen av AstraZenecas vaccin. Personer under 64 år som hör till en riskgrupp och har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får den andra vaccindosen med Modernas vaccin.

HUS Apotek som handhar och koordinerar vaccinleveranserna i Nyland har den 22.4.2021 meddelat att även Lovisa i fortsättningen kommer att få Pfizer Biontechs vaccin.  Till att börja med kommer vi att få små mängder, i första hand avsedda för att användas då 18–64 åringar som hör till riskgrupper får sitt andra vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd 21.4.2021 – Från början av maj kan mRNA-coronavaccin ges till alla åldersgrupper som vaccineras – åldersgränsen för AstraZenecas vaccin består

Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter för 65 år fyllda – möjliga biverkningar hos yngre personer utreds fortfarande

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har beslutat att coronavaccinationerna med AstraZenecas vaccin kan fortsätta på måndagen 29.3 för personer som fyllt 65 år.

”Hos personer som har fyllt 65 år har det inte efter att de har fått vaccinet observerats större risk för mycket sällsynta störningar i blodets koagulation. Sambandet mellan dessa sällsynta störningar och AstraZenecas vaccin utreds för tillfället. Vaccinationerna hos denna åldersgrupp kan alltså fortsätta normalt”, konstaterar THL:s överläkare Taneli Puumalainen.

”Risken för allvarlig coronasjukdom stiger märkbart med åldern och coronavaccinationen ger effektivt skydd mot denna.”

AstraZenecas coronavirusvaccin ges inte till personer som inte fyllt 65 år, eller till personer fyllt 65 år och som tidigare haft sinustrombos dvs. ventrombos i hjärnan eller heparininducerad trombocytopeni (HIT).

Ingen ökad incidens av andra koagulationsstörningar eller blodproppar har konstaterats hos de som vaccinerats med AstraZeneca. Således är en tidigare artärtrombos i hjärnan eller hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte ett hinder för vaccination. Inte heller en tidigare blodpropp i lungan eller en djup ventrombos t.ex. i nedre extremitet är ett hinder för vaccination med AstraZenecas vaccin.

Tilläggsuppgifter finns i pressmeddelandet som publicerades av Institutet för hälsa och välfärd den 24.3.2021 Användningen av AstraZenecas coronavaccin fortsätter för 65 år fyllda – möjliga biverkningar hos yngre personer utreds fortfarande

Anvisningar till personer som fått AstraZenecas coronavaccin

De upptäckta exceptionella symtomen är mycket sällsynta. De personer som har fått Astra Zenecas coronavaccin ombeds att följa med avvikande kraftiga symtom, som kan börja först tre dygn efter vaccinationen.

Sök omedelbart vård om du får något av följande symptom:

 • neurologiska symtom inklusive hård och långvarig huvudvärk
 • försämrad eller suddig syn
 • små blodutgjutelser i huden (petekier) på andra ställen än vaccinationsstället eller
 • ovanligt kraftig benägenhet för blåmärken.

Du bör också söka vård, om du får något av följande symptom:

 • andnöd
 • bröstsmärta
 • avvikande svullnad i nedre extremiteter eller
 • långvarig magsmärta efter vaccinationen

Lindrig huvudvärk inom några dygn från vaccinationen är vanligtvis ofarlig och övergående typisk vaccinationsbiverkning.

Ytterligare information om AztraZeneca vaccinet: THL – Coronavaccinernas säkerhet och möjliga biverkningar

Anvisningar inför vaccinationen

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställd tid.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!

Vaccinationerna framskrider

 • Vaccinering av yrkespersonal inom social- och hälsovården som sköter coronapatienter – vaccineringen klar
 • Effektiverat serviceboende för äldre, boende och personal – vaccineringen klar
 • Kommunala hemvårdens klienter som fyllt 80 år – vaccineringen klar
 • Privata hemvårdens klienter som fyllt 80 år – vaccineringen klar
 • Personal inom hemvården – vaccineringen pågår
 • Klienter som fyllt 80 år på övrigt effektiverat serviceboende – vaccineringen klar
 • Klienter på hälsocentralens bäddavdelning som fyllt 80 år – vaccineringen klar
 • Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper – vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 65–69 år (födda 1952-1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till  en riskgrupp – vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 60–64 år (födda 1957–1961), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp –vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 55–59 år (födda 1962–1966), såväl grundfriska samt personer som hör till en riskgrupp – vaccinering pågår
 • Alla personer i ålder 50–54 (födda år 1967–1971), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp – vaccineringen pågår
 • Grundfriska personer i ålder 45–49 år (födda år 1972–1976) – vaccineringern planeras inledas i maj/juni
 • Personer i ålder 18–49 år (födda år 2003–1972, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp – vaccineringen pågår
 • Personer i ålder 16–17 år (födda 2004-2005), som på grund av sin sjukdom hör till en riskgrupp – vaccineringen pågår