Coronavaccination

Vaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Vaccinet är avgiftsfritt och ges med tidsbeställning samt vid utanonserade vaccinationstillfällen utan tidsbeställning. Lovisa grundtrygghetscentral ansvarar även för vaccinering av personal och klienter på områdets privata serviceboende.
Sidan uppdaterad 14.1.2022.

Vaccinationsställen och tidsbeställning

Det finns två vaccinationsställen, invånare i Lovisa och Lappträsk kan använda sig av vardera vaccinationsstället:

 • busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa
 • Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk.

Använd i första hand tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka!

Då du ringer till telefontidsbeställningen:

 • Välj linje
  1 – tidsbokning för första vaccindosen
  2 – tidsbokning för andra eller tredje vaccindosen
  4 – om du vill avboka en reservad tid.
  Boostervaccintider ändras eller inhiberas endast av tvingande skäl.
 • Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna till slutet av det inspelade meddelandet!
 • Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö – om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ber vi dig vänligen ringa på nytt följande dag.

Coronavaccinationer utan tidsbokning

Målgruppen är 12 år fyllda invånare i Lovisa och Lappträsk och vaccinen ges på Lovisa busstation, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa.

 • Måndag 17.1 kl. 8.30–15.30
 • Lördag 22.1 kl. 9–15
 • Måndag 24.1 kl. 8.30–15.30
 • Lördag 29.1 kl. 9–15
 • Måndag 31.1 kl. 8.30–15.30

Ta med FPA-kort eller identitetsbevis. Vaccin ges i ankomstordning tills alla doser har getts. De som ska ges vaccin bör förbereda sig för att köa utomhus. Könummer är i bruk. Vi ber alla som kommer till mottagningen att hålla avstånd och om det är möjligt vänta på sin tur utomhus om det bildas kö och trängsel inomhus. Vi önskar också att endast personer som ska få vaccin vistas i väntrummet och att högst en person följer med till exempel ett barn.

I vaccineringstur för närvarande

 • Alla 18 år fyllda för dos ett, två och tre (ifall av kraftig immunbrist nu även dos fyra – med tidsbokning om det har gått minst 3 månader sedan den tredje vaccindosen)
 • Alla 12–17-åringar för dos ett och två (ifall av kraftig immunbrist även dos 3)
 • Alla 5–11-åringar för dos ett, endast med tidsbokning (den andra dosen ges 6–12 veckor efter den första dosen)

När kan man få sin tredje vaccindos?

 • När det gått minst 4 månader sedan den andra vaccindosen om du fyllt 18 år.
 • När det gått minst 3 månader sedan den andra vaccindosen om du fyllt 60 år eller tillhör en riskgrupp (och är myndig).
 • När det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen om du lider av kraftig immunbrist.
 • När det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen om du är 12–17 år och lider av kraftig immunbrist

Vi strävar till att fortsätta vaccineringen med samma vaccin som du fått tidigare. Under 30-åriga män vaccineras med BioNTech-Pfizerin Comirnaty-vaccinet.

Mera information på Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst, Vaccinationsordning för riskgrupper – Infektionssjukdomar och vaccinationer
och, En tredje coronavirusvaccindos

Coronavaccin åt arbetstagare via Mehiläinen

Ifall att din arbetsgivare gjort ett avtal om coronavaccivering med Mehiläinen, kan du nu få vaccinen via Mehiläinens verksamhetspunkt på Alexandersgatan 5. Observera att en privatperson inte kan köpa dylika tjänster utan koronavaccinationer på Mehiläinen är endast möjliga genom ett avtal av arbetsgivaren.

Mer information https://www.mehilainen.fi/sv/koronarokotus

Vårdnadshavarens samtycke till coronavirusvaccin för barn 5–11 år

Den minderåriga kan själv besluta om hen ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. När det gäller de flesta barn 5–11 år, behövs vårdnadshavarnas samtycke för att ge vaccin.

Om barnet inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Om barnet har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke av alla vårdnadshavare. Blanketten för vårdnadshavarnas samtycke finns på webbplatsen Coronavaccinbokning.fi.

Barnen 5–11 år erbjuds BioNTech-Pfizers vaccin som är avsett för barn. Vaccinet har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av barn 5–11 år. Europeiska kommissionen beviljade försäljningstillståndet 25.11.2021. För Comirnaty-vaccinet har redan tidigare beviljats ett försäljningstillstånd för vaccination av vuxna och barn över 12 år, men de ges en större vaccindos. I vaccinet ingår två vaccindoser. Den andra dosen ges i regel 6–12 veckor efter den första dosen.

Coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

Vaccinationerna är frivilliga. 12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax-vaccin. De är för närvarande de enda coronavirusvacciner som används i Finland som har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av personer över 12 år. De är mRNA-vacciner.

Mera information om coronavirusvaccination av ungdomar samt blankett för vårdnadshavarens samtycke finns på denna länk, coronavaccinbokning.fi -tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd: Coronavaccination av barn och unga

Institutet för hälsa och välfärd: Broschyr åt den 12–15 åriga unga

Institutet för hälsa och välfärd: Broschyr åt den 12–15 åriga ungas vårdnadshavare

Eu-coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-tjänsten

EU:s vaccinationsintyg, testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna.

I första hand ska alla vaccinerade personer själv visa eller skriva ut intyget. Personer som inte har möjlighet att använda Mina Kanta-tjänsten och inte kan befullmäktig någon annan att använda tjänsten, kan få ett intyg över coronavaccinationen från hälso- och sjukvården. EU-coronavaccinationsintyg fås vid behov från Lovisa hälsocentrals mottagning, tfn 019 505 1305 från och med vecka 31, samt från Lappträsk hälsogård, tfn 019 505 1560 från och med vecka 33.

EU-coronavaccinationsintyg är avgiftsfritt. Mera information: social- och hälsovårdsministeriets meddelande 22.6.2021. 

EU-coronavaccinationsintyg kan även fås via Lovisa hälsocentral. Smidigast går det om du använder e-tjänsten Klinik. (kräver inte bankkoder) Alternativt kan du beställa intyget via Lovisa hälsocentrals mottagning, tfn 019 505 1305 eller från Lappträsk hälsogård, tfn 019 505 1560. Observera att personalen behöver granska coronaintygets uppgifter på förhand, vilket tar tid och därför måste intyget beställas på förhand.

Ombokning av vaccinationstider

Ombokning av vaccinationstider sker i första hand via e-tjänsten Koronarokotusaika.fi. Tyvärr är det i denna tjänst inte möjligt att flytta en bokning till ett annat vaccinationsställe. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Observera att det ibland bildas kö i telefontjänsten.

Anvisningar inför vaccinationen

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!