Coronavaccination

Vaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Vaccinet är avgiftsfritt. Lovisa grundtrygghetscentral ansvarar även för vaccinering av personal och klienter på områdets privata serviceboende.
Sidan uppdaterad 20.6.2022.

Vaccinationsställen och tidsbeställning

Det finns två vaccinationsställen, invånare i Lovisa och Lappträsk kan använda sig av vardera vaccinationsstället:

 • busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa
 • Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk.

Använd i första hand tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka!

Då du ringer till telefontidsbeställningen:

 • Välj linje
  1 – tidsbokning för första vaccindosen
  2 – tidsbokning för andra eller tredje vaccindosen
  3 – tidsbokning för fjärde vaccindosen
  4 – om du vill avboka en reservad tid.
  Boostervaccintider ändras eller inhiberas endast av tvingande skäl.
 • Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna till slutet av det inspelade meddelandet!
 • Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö – om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ber vi dig vänligen ringa på nytt följande dag.

I vaccineringstur för närvarande

 • 18 år fyllda
  • Alla 18 år fyllda för dos ett, två och tre. Intervallen mellan dos två och tre bör vara minst fyra månader. Om du fyllt 60 år eller tillhör en riskgrupp bör det ha gått minst tre månader sedan den andra vaccindosen. Om du lider av kraftig immunbrist bör det ha gått minst två månader sedan den andra vaccindosen.
  • Om du fyllt 18 år och lider av kraftig immunbrist kan du få den fjärden dosen om det har gått minst tre månader sedan den tredje vaccindosen. För personer som fyllt 12 år och lider av kraftig immunbrist rekommenderas en femte vaccindos då det gått minst fyra månader sedan den tredje vaccindosen.
  • Personer över 65 år som omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård kan få den fjärde dosen. Detta gäller även andra personer över 65 år vilkas hälsa och funktionsförmåga på motsvarande sätt är nedsatt och som inte klarar sig ensamma hemma. Personen bör, utgående från hälsa och/eller funktionsförmåga, vara i behov av veckovis hjälp för att klara av vardag. Intervallen mellan dos tre och fyra bör vara minst tre månader.
  • De 70–79 åringar som hör till riskgrupperna 1 och 2 kan få den fjärde dosen. Den fjärde dosen kan fås då det har gått minst tre månader sedan den tredje vaccindosen.
  • Alla 80 år fyllda för dos fyra, intervallen mellan dos tre och fyra bör vara minst tre månader.
 • 12–17 år
  • Alla 12–17-åringar för dos ett och två.
  • De 12–17 -åringar som hör till en riskgrupp rekommenderas ta en tredje vaccindos då det gått sex månader sedan den andra vaccindosen.
  • De 12–17 -åringar som lider av kraftig immunbrist kan få den tredje vaccindosen när det gått minst två månader sedan den andra vaccindosen. Intervallen mellan den tredje och fjärde vaccindosen bör vara tre-fyra månader. För personer som fyllt 12 år och lider av kraftig immunbrist rekommenderas en femte vaccindos då det gått minst fyra månader sedan den tredje vaccindosen.
  • Om den tredje dosen är nödvändigt av icke-medicinska skäl såsom resor, kan den också ges till personer i åldern 12-17 år som inte hör till riskgrupperna. Den tredje vaccindos ges då det gått sex månader sen den andra vaccindosen.
 • 5–11-åringar
  • Alla 5–11-åringar för dos ett eller två via tidsbeställning. Den andra dosen ges 6–12 veckor efter den första dosen.

Vi strävar till att fortsätta vaccineringen med samma vaccin som du fått tidigare. Under 30-åriga män vaccineras med BioNTech-Pfizerin Comirnaty-vaccinet.

Mera information på Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst, Vaccinationsordning för riskgrupper – Infektionssjukdomar och vaccinationer
och, En tredje coronavirusvaccindos, Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Novavax coronavirusvaccin

Borgå stad delar centraliserat ut vaccinet Novavax (Nuvaxovid) för invånare i östra Nyland. Vaccinpreparatet ska bokas i förväg genom att ringa tidsbokningsnumret för coronavirusvaccination 040 145 50 00. Vaccinet Novavax kan inte bokas på den elektroniska tidsbokningen och ges inte vid walk in-vaccinationer.

Coronavirusvaccinet Novavax rekommenderas för 18 år fyllda personer som inte kan ta mRNA- eller adenovirusvektorvaccin. Vaccinet kan också ges till övriga 18 år fyllda personer, som vill ha detta vaccin framom andra preparat. Vaccinpreparatet är proteinbaserat och innehåller inte levande virus som orsakar coronavirussjukdom.  Vaccinet ges som första och andra vaccindos med 6–12 veckors mellanrum. Gällande tredje och fjärde vaccindos ber vi vänligen kolla upp THL:s webbplats.

Det bör uppmärksammas att vaccinet inte nödvändigtvis genast räcker till för alla intresserade. Ifall användningen av vaccinet måste prioriteras är det 60 år fyllda personer och personer som hör till de medicinska riskgrupperna, som har det största medicinska behovet av vaccinet.

FPA ersätter taxiresan till vaccineringen, förutsatt att resan är beställd via FPA:s centraliserade beställningstelefonnummer.

Mera information hittar du på Institutet för hälsa och välfärds webbplats, din coronavaccination: hur, varför och när

Vårdnadshavarens samtycke till coronavirusvaccin för barn 5–11 år

Den minderåriga kan själv besluta om hen ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. När det gäller de flesta barn 5–11 år, behövs vårdnadshavarnas samtycke för att ge vaccin.

Om barnet inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Om barnet har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke av alla vårdnadshavare. Blanketten för vårdnadshavarnas samtycke finns på webbplatsen Coronavaccinbokning.fi.

Barnen 5–11 år erbjuds BioNTech-Pfizers vaccin som är avsett för barn. Vaccinet har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av barn 5–11 år. Europeiska kommissionen beviljade försäljningstillståndet 25.11.2021. För Comirnaty-vaccinet har redan tidigare beviljats ett försäljningstillstånd för vaccination av vuxna och barn över 12 år, men de ges en större vaccindos. I vaccinet ingår två vaccindoser. Den andra dosen ges i regel 6–12 veckor efter den första dosen.

Coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

Vaccinationerna är frivilliga. 12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax-vaccin. De är för närvarande de enda coronavirusvacciner som används i Finland som har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av personer över 12 år. De är mRNA-vacciner.

Mera information om coronavirusvaccination av ungdomar samt blankett för vårdnadshavarens samtycke finns på denna länk, coronavaccinbokning.fi -tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd: Coronavaccination av barn och unga

Institutet för hälsa och välfärd: Broschyr åt den 12–15 åriga unga

Eu-coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-tjänsten

EU:s vaccinationsintyg, testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna.

I första hand ska alla vaccinerade personer själv visa eller skriva ut intyget. Personer som inte har möjlighet att använda Mina Kanta-tjänsten och inte kan befullmäktig någon annan att använda tjänsten, kan få ett intyg över coronavaccinationen från hälso- och sjukvården. EU-coronavaccinationsintyg fås vid behov från Lovisa hälsocentrals mottagning, tfn 019 505 1305 från och med vecka 31, samt från Lappträsk hälsogård, tfn 019 505 1560 från och med vecka 33.

EU-coronavaccinationsintyg är avgiftsfritt. Mera information: social- och hälsovårdsministeriets meddelande 22.6.2021. 

EU-coronavaccinationsintyg kan även fås via Lovisa hälsocentral. Smidigast går det om du använder e-tjänsten Klinik. (kräver inte bankkoder) Alternativt kan du beställa intyget via Lovisa hälsocentrals mottagning, tfn 019 505 1305 eller från Lappträsk hälsogård, tfn 019 505 1560. Observera att personalen behöver granska coronaintygets uppgifter på förhand, vilket tar tid och därför måste intyget beställas på förhand.

Ombokning av vaccinationstider

Ombokning av vaccinationstider sker i första hand via e-tjänsten Koronarokotusaika.fi. Tyvärr är det i denna tjänst inte möjligt att flytta en bokning till ett annat vaccinationsställe. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Observera att det ibland bildas kö i telefontjänsten.

Anvisningar inför vaccinationen

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!