Coronavaccination

Vaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Vaccin ges endast med tidsbeställning. Lovisa grundtrygghetscentral ansvarar även för vaccinering av personal och klienter på områdets privata serviceboende. Sidan uppdaterad 4.8.2021.

Massvaccineringar för invånare i Lovisa och Lappträsk

Vaccineringen är avgiftsfri, vaccinationstid ska beställas på förhand. Vi informerar närmare på denna sida om olika befolkningsgruppers vaccineringstidpunkter och tidsbeställning vartefter vaccinleveranserna säkerställs. Vaccin levereras till oss varje vecka.

Vaccinationsställen och tidsbeställning

Det finns två vaccinationsställen, invånare i Lovisa och Lappträsk kan använda sig av vardera vaccinationsstället:

 • busstationens lokaler i Lovisa, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa
 • Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk. Obs! för tillfället kan vaccinationstid till Lappträsk reserveras enbart per telefon!

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Då du ringer till telefontidsbeställningen:

 • Välj linje 1 (personer som fyllt 70 år), linje 2 (personer i ålder 16–69, både grundfriska och de som hör till en riskgrupp), linje 3 om du vill avboka en reservad tid.
  Boostervaccintider ändras eller inhiberas endast av tvingande skäl.
 • Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna till slutet av det inspelade meddelandet!
 • Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö – om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ber vi dig vänligen ringa på nytt följande dag.

OBS! Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka! Vaccinationstiderna som kan beställas beror bara och endast på antalet vacciner som skickats till oss. Vi ringer tillbaka till dig, återuppringningar görs när det finns lediga vaccinationstider att tillgå.

I vaccinationstur står just nu


Alla personer som i år fyller 70 år och äldre
(födda 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp. Vaccineringen sker med Modernas vaccin. Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 4.8.2021). OBS! för tillfället kan vaccinationstid för denna åldersgrupp enbart reservas per telefon!

Personer i ålder 16–69 år
(födda år 1952–2005, 16 år fyllda), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp. Vaccineringen sker med Modernas vaccin. Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 4.8.2021). Personer under 65 år som hör till en riskgrupp och har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får den andra vaccindosen med Modernas vaccin, se närmare information nedan under Vaccin-avsnittet.
   
Personer i ålder 12–15 år (födda år 2005–2009, 12 år fyllda), som hör till en riskgrupp. Vaccinationen sker med Pfizer Biontechs vaccin. Det finns ledica vaccinationstider till vaccinationsstället i Lovisa (situationen 4.8.2021).

För vilka riskgrupper rekommenderas coronavaccin?

Åldern är den främsta riskfaktorn när det gäller allvarlig covid-19 sjukdom. Risken påverkas dessutom av vissa underliggande sjukdomar, och de som lider av dessa löper större risk att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom, behöva sjukhus- och intensivvård eller avlida i sjukdomen än den övriga befolkningen.

Till bakgrundssjukdomar som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1) hör organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Till bakgrundssjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 2) hör astma som kräver kontinuerlig medicinering, svår hjärtsjukdom, neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen, läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret, svår kronisk leversjukdom, typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens, sömnapné, psykossjukdom och sjuklig fetma (BMI över 40).

Läs mer om bakgrundssjukdomar på THL:s webbplats på den här länken. 

Coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall.

Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

Vaccinationerna är frivilliga. 12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin. Det är för närvarande det enda coronavirusvaccinet som används i Finland som har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av personer över 12 år. Comirnaty är ett mRNA-vaccin. Statsrådet har beslutat om vaccinationsordningen för coronaviruset i Finland.

Mera information om coronavirusvaccination av ungdomar samt blankett för vårdnadshavarens samtycke finns på denna länk, coronavaccinbokning.fi -tjänsten

Eu-coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-tjänsten

EU:s vaccinationsintyg, testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna.

I första hand ska alla vaccinerade personer själv visa eller skriva ut intyget. Personer som inte har möjlighet att använda Mina Kanta-tjänsten och inte kan befullmäktig någon annan att använda tjänsten, kan få ett intyg över coronavaccinationen från hälso- och sjukvården. EU-coronavaccinationsintyg fås vid behov från Lovisa hälsocentrals mottagning, tfn 019 505 1305 från och med vecka 31, samt från Lappträsk hälsogård, tfn 019 505 1560 från och med vecka 33.

EU-coronavaccinationsintyg är avgiftsfritt. Mera information: social- och hälsovårdsministeriets meddelande 22.6.2021. 

Vaccin

I Lovisa används tillsvidare Pfizer Biontech och Modernas mRNA-vaccin.

De 65 år fyllda personer som har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får den andra vaccindosen av Modernas vaccin.

Personer under 65 år som hör till en riskgrupp och har fått första vaccindosen av Astra Zenecas vaccin, får den andra vaccindosen med Modernas vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd har 19.5.2021 gjort en linjedragning att till 65 år fyllda personer kan i undantagsfall ges två olika vaccinpreparat. Institutet för hälsa och välfärd 19.5.2021 – THL har gjort en linjedragning gällande coronavaccinens dosintervall och användningen av vaccin för olika åldersgrupper

Risken för allvarlig coronasjukdom stiger märkbart med åldern och coronavaccinationen ger effektivt skydd mot denna.

Coronavaccinationens boosterdos kan nu tas tidigare

I Finland rekommenderas det att boostervaccinationen tas mellan 8 veckor och 12 veckor efter den första vaccinationen. Det lönar sig ändå att ta boostervaccinationen efter cirka 12 veckor. Rekommendationen baserar sig på att en längre period mellan vaccinationerna har påvisats förbättra effekten av vaccinationen och längden på skyddet den ger.

Det är nu möjligt att ändra sin vaccinationstid i Lovisa och i Lappträsk, ifall lediga vaccinationstider finns till förfogande. Under de närmaste veckorna finns det ett begränsat antal tider lediga att reserveras. Vi ökar antalet nya vaccinationstider i den takt vi får tillgång till mer vaccin.

Vaccinationstider flyttas i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. På grund av tidsbokningssystemets tekniska begränsningar är det tyvärr inte möjligt att flytta en bokad tid till ett annat vaccinationsställe. Du kan också på vardagar klockan 8–16 ringa till beställningstelefonen av tider för coronavirusvaccinationer på numret 0444 555 360. Observera dock att telefontidsbeställningen tidvis har köer.

Anvisningar inför vaccinationen

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Det finns vaccin endast för de personer som har beställd tid.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!

Vaccinationerna framskrider

 • Vaccinering av yrkespersonal inom social- och hälsovården som sköter coronapatienter – vaccineringen klar
 • Effektiverat serviceboende för äldre, boende och personal – vaccineringen klar
 • Kommunala hemvårdens klienter som fyllt 80 år – vaccineringen klar
 • Privata hemvårdens klienter som fyllt 80 år – vaccineringen klar
 • Personal inom hemvården – vaccineringen klar 
 • Klienter som fyllt 80 år på övrigt effektiverat serviceboende – vaccineringen klar
 • Klienter på hälsocentralens bäddavdelning som fyllt 80 år – vaccineringen klar
 • Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper – vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 65–69 år (födda 1952–1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till  en riskgrupp – vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 60–64 år (födda 1957–1961), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp –vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 55–59 år (födda 1962–1966), såväl grundfriska samt personer som hör till en riskgrupp – vaccinering pågår
 • Alla personer i ålder 50–54 (födda år 1967–1971), såväl grundfriska personer samt personer som hör till en riskgrupp – vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 45–49 år (födda år 1972–1976) – vaccineringen pågår 
 • Alla personer  i ålder 40–44 år (födda år 1977–1981) – vaccineringen pågår 
 • Alla personer i ålder 30–39 år (födda år 1982–1991) – vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 18–29 år (födda år 1992–2003, 18 år fyllda) – vaccineringen pågår
 • Alla personer i ålder 16–17 år (födda 2004–2005, 16 år fyllda ) – vaccineringen pågår
 • Personer i ålder 12–15 år (födda år 2006-2009, 12 år fyllda) som hör till en riskgrupp – vaccineringen pågår