Coronavirusläkemedel Paxlovid

Behandling med coronavirusläkemedlet Paxlovid inleds i Lovisa och Lappträsk. Paxlovid är ett coronavirusläkemedel som används inom öppenvården för vuxna som löper risk att drabbas av allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller ålder.

För att behandling med Paxlovid ska kunna påbörjas krävs att coronavirussmitta har konstaterats genom officiellt laboratorietest. Också vaccinationsbakgrund beaktas då man överväger att inleda behandling med läkemedlet. Läkemedlet tas under fem dygn och är avgiftsfritt för patienten.

De aktiva substanserna i läkemedlet är nirmatrelvir och ritonavir. Ritonavir har kända interaktioner med vissa andra läkemedel. Därför är läkemedelsbehandling med Paxlovid inte lämplig för alla som hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom. Yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvårdenvården bedömer alltid fall för fall ifall läkemedlet är lämpligt för patienten.

Du kan få  coronavirusläkemedelet Paxlovid om

Förutom ovannämnda riskgrupper kan coronavirusläkemedelsbehandling påbörjas för 80 år fyllda personer som bor hemma självständigt och som fått färre än fyra vaccindoser.

Om du insjuknar i coronavirussjukdom och har symptom samt uppfyller ovannämnda kriterier för läkemedelsbehandling, kontakta Lovisa hälsovårdscentral tfn 019 505 1300, vardagar klockan 8–15.

Kontakta direkt din vårdande enhet inom specialsjukvården om du hör till någon av målgrupperna för coronavirusmedicinering och din sjukdom följs upp inom specialsjukvården. Mer information om läkemedelsbehandlingens målgrupper hittar du på Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) webbplats, på adressen www.hus.fi/coronamedicinering.

Recept på Paxlovid kan inte fås från privata läkarstationer och det är inte möjligt att få läkemedlet med recept på apotek.