Coronavirusläkemedel Paxlovid

Behandling med coronavirusläkemedlet Paxlovid har inletts i Lovisa och Lappträsk. Paxlovid är ett coronavirusläkemedel som används inom öppenvården för vuxna som löper risk att drabbas av allvarlig covid-19 på grund av sjukdom, läkemedelsbehandling som försvagar motståndskraften eller ålder.

De aktiva substanserna i läkemedlet är nirmatrelvir och ritonavir. Ritonavir har kända interaktioner med vissa andra läkemedel. Därför är läkemedelsbehandling med Paxlovid inte lämplig för alla som hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom. Yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvårdenvården bedömer alltid fall för fall ifall läkemedlet är lämpligt för patienten.

Medicineringen kan påbörjas efter ett positivt hemtest, men fyndet verifieras med ett laboratorietest. Läkemedelsbehandlingen bör påbörjas inom 5 dygn räknat från att symptomen har börjat. Medicineringen är avsedd för 18 år fyllda patienter som inte är gravida och som inte behöver behandling med syre. Medicineringen är kostnadsfri och ges till patienten av specialsjukvården, om patienten har en vårdkontakt till specialsjukvården p.g.a. sin risksjukdom och vårdkriterierna uppfylls, eller av primärhälsovården, om patienten inte har en vårdkontakt till specialsjukvården p.g.a. sin risksjukdom och vårdkriterierna uppfylls.

Målgrupperna för medicinering

Vi följer HUS lista för målgrupper för medicinering. Kontrollera om du hör till en patientgrupp som kan få medicin mot coronasjukdom:HUS: Coronamedicin

På HUS webbsida finns också anvisningar åt specialsjukvårdens klienter. Om du hör till en riskgrupp som kan få medicin, men din risksjukdom inte sköts av specialsjukvården, ring Pihlajalinnas centraliserade Paxlovid-telefonservice, tfn 040 541 1688, mån.–sön. kl. 9–16.