Barn och unga

Vår uppgift är att ordna social- och hälsovårdstjänster för för barn, unga och deras familjer, och på detta sätt befrämja och upprätthålla välfärd samt förebygga utslagning. Målsättningen är att agera i ett tidigt skede, att fungera kundvänligt, öppet och i gott samarbete med barn, unga, familjer och andra samarbetspartner.