Barn och unga

Vår uppgift är att ordna social- och hälsovårdstjänster för för barn, unga och deras familjer, och på detta sätt befrämja och upprätthålla välfärd samt förebygga utslagning. Målsättningen är att agera i ett tidigt skede, att fungera kundvänligt, öppet och i gott samarbete med barn, unga, familjer och andra samarbetspartner.

Socialservicens servicerådgivning och servicehandledning

Vi erbjuder servicerådgivning och -handledning gällande socialservice för invånare i Lovisa och Lappträsk. Vår målsättning är att du ska få den service du behöver. Du kan fråga om vad som helst gällande stödbehov för din egen del, för din vän, för dina närstående eller familjemedlemmar.

Kontakta servicerådgivningen då du

  • vill diskutera din egen eller din familjs livssituation
  • behöver information om och handledning till den service ditt behov kräver.


Servicehandledning för barnfamiljer, HELMI
tfn 040 640 3381 vardagar klockan 9–14
helmi.helppi@loviisa.fi

Du kan ringa till servicehandledaren vardagar kl. 9–14. Om vi inte genast kan ta ditt samtal, lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dej så fort som möjligt. Du kan också skicka e-post.