Barn och unga

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs under våren ut med grundläggande information om tjänsterna.

Vår uppgift är att ordna social- och hälsovårdstjänster för för barn, unga och deras familjer, och på detta sätt befrämja och upprätthålla välfärd samt förebygga utslagning. Målsättningen är att agera i ett tidigt skede, att fungera kundvänligt, öppet och i gott samarbete med barn, unga, familjer och andra samarbetspartner.

Socialservicens servicerådgivning och servicehandledning

Vi erbjuder servicerådgivning och -handledning gällande socialservice för invånare i Lovisa och Lappträsk. Vår målsättning är att du ska få den service du behöver. Du kan fråga om vad som helst gällande stödbehov för din egen del, för din vän, för dina närstående eller familjemedlemmar.

Kontakta servicerådgivningen då du

  • vill diskutera din egen eller din familjs livssituation
  • behöver information om och handledning till den service ditt behov kräver.


Servicehandledning för barnfamiljer, HELMI
tfn 040 640 3381 (019 5600 111 från och med 1.1.2023)
vardagar klockan 9–14.
(helmihelppi.loviisa@itauusimaa.fi från och med 1.1.2023.)

Du kan ringa till servicehandledaren vardagar kl. 9–14. Om vi inte genast kan ta ditt samtal, lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dej så fort som möjligt. Du kan också skicka e-post.