Barnskydd

Kontakta barnskyddet om du är orolig över ett barn eller en familj. Barnskyddsanmälan kan göras anonymt.

Du kan alltid kontakta barnskyddet då du är orolig över

  • vården, omsorgen och uppfostran av barnet eller den unga
  • föräldrarnas rusmedelsbruk eller mentala problem
  • barnets eller den ungas rusmedelsbruk eller experiment med rusmedel
  • våld i barnets hem
  • krissituationer inom familjen.

Anmälan kan göras anonymt. Anmälan kan gälla ditt eget barn eller ett barn i näromgivningen. Också barnet eller den unga kan själv ta kontakt vid behov. Barnskyddsanmälan postas till adressen: Familjecentralen / Barnskydd Östra Tullgatan 17, PB 49 07901 Lovisa

Anmälningsskyldighet

Den som är anmälningsskyldig bör utan dröjsmål göra barnskyddsanmälan eller kontakta barnskyddsmyndigheterna. Den anmälningsskyldige bör dessutom kontakta polisen då det finns en misstanke om sexualbrott eller våldshandling mot barn.

Behandling av barnskyddsanmälan

Barnskyddsanmälan är en begäran om bedömning av barnskyddsbehovet. Behovet av brådskande barnskydd utreds genast. Inom sju dygn klargörs om det finns orsak att göra en utredning av servicebehovet, som i sin tur görs inom tre månader.

Oftast leder barnskyddsanmälan till systematiskt och planenligt samarbete med enheten för socialarbete för barnfamiljer. Alternativet är att familjen erbjuds stödtjänster inom barnskyddets öppenvård.

Anmälan leder sällan till omhändertagande.

Mera information om barnskyddet