Elev- och studerandevård

Skolornas hälsovård omfattar skolhälsovårdare, skolläkare och tandvård. Skolelever, studerande och deras familjer får vid behov hjälp även av skolkuratorn och -psykologen.

Målsättningen är att

  • trygga bästa möjliga tillväxt och utveckling hos barnet eller den unga, och erbjuda möjligheter till ett gott liv
  • barn och unga förstår vikten av hälsa och hälsosamma levnadsvanor
  • lära barn och unga att ta ansvar över sin hälsa, och förstå hur de påverkar sin omgivnings välmående.

Alla skolor har en egen utnämnd skolhälsovårdare. Hälsovårdaren är inte anträffbar alla dagar vid skolan ­och därför når du hälsovårdaren bäst per telefon, e-post eller via Wilma. Skolläkaren når du bäst via skolhälsovårdaren.

Du kan reservera tid till skolhälsovårdaren via eHälsa -servicen, läs mera!