Familjerådgivning

Familjerådgivningens tjänster är till för 0–18-åriga barn och ungdomar samt deras familjer. Tjänsterna är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria.

Du kan kontakta familjerådgivningen om

  • du vill diskutera frågor som rör barnuppfostran eller föräldraskap
  • du är orolig för ditt barns utveckling, beteende eller känsloliv
  • ditt barn har problem på daghemmet, i skolan eller med sina kompisar
  • det ofta blir konflikter hemma, eller det är svårt att komma överens
  • familjen har varit med om förluster, svåra familjesituationer eller plötsliga förändringar
  • föräldrarna funderar på att skilja sig, eller familjen behöver stöd efter en skilsmässa.

Vi erbjuder handledning, rådgivning och stödbesök samt olika undersökningar. Arbetet kan omfatta individuella besök, parbesök eller familjebesök samt nätverksmöten. Vi erbjuder också konsultation, arbetshandledning och utbildning till våra samarbetsparter.