Hälsocentralpsykolog

Hälsocentralpsykologen hjälper både barn och deras föräldrar i Lovisa på flera olika sätt.

Psykologens uppgifter omfattar

  • psykologundersökningar för barn under skolåldern
  • skolmognadsprövningar för förskoleelever
  • samarbete med familjen, familjerådgivning, dagvård och förskola
  • stödsamtal för vuxna i psykiska problemsituationer (till exempel eget insjuknande eller insjuknande av en anhörig, skilsmässa)
  • krisarbete.