Hälsogranskningar för uppbådspliktiga

En uppbådspliktig förpliktas att genomgå en hälsoundersökning för att fastställa tjänstedugligheten (Värnpliktslagen 14 §). Hälsogranskningen bör vara utförd före höstens uppbåd.

Reservera en tid för hälsogranskningen, hälsovårdare Maj-Britt Solin-Forsman, tfn 044 505 1093 vardagar kl 12-13

Ta med dej till hälsogranskningen

  • identitetsbevis
  • det ifyllda frågeformuläret
  • andra eventuella dokument om ditt hälsotillstånd, exempelvis vaccinationsintyg.

Uppbådspliktiga som är skrivna i Lovisa eller Lappträsk får sin hälsogranskning gjord på skolan och/eller vid Lovisa hälsocentral. Hälsogranskningen innefattar två skilda besök, först hos hälsovårdare och senare på läkarens mottagning. Undersökningen är kostnadsfri, men om du uteblir utan att avbeställa den reserverade tiden, måste du betala straffavgift.

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare, som

  • under uppbådsåret fyller 18 år;
  • uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänstduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år; eller
  • har beordrats att infinna sig till ny granskning vid årets uppbåd.