Rådgivningar och terapitjänster

Rådgivningarna och terapitjänsterna för barn stöder dig i frågor som gäller preventivmedel, graviditet, barnvård och uppfostran.

Du kan reservera tid till preventiv-, mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare via eHälsa -servicen, läs mera!

Preventivrådgivning

Vi hjälper dig att hitta en lämplig preventivmetod. För att kunna välja en lämplig metod diskuterar vi ditt sexualbeteende, din parrelation och din allmänna livssituation.

Mödrarådgivning

Vår uppgift är att främja hälsan och välmåendet hos den gravida kvinnan, fostret, det nyfödda barnet och hela familjen som väntar barn.

Målet är att

  • förebygga komplikationer
  • i ett tidigt skede upptäcka avvikelser och vid behov skicka patienten till vidare undersökningar.

Du har möjlighet att delta i en screeningundersökning för att utesluta eventuella avvikelser i fostrets anatomi och kromosomer. För att kunna delta i screeningarna är det bra om du kan vara i kontakt med rådgivningen före den åttonde graviditetsveckan.

För att kunna beviljas moderskapsunderstöd ska du besöka rådgivningen minst en gång före utgången av den fjärde graviditetsmånaden.

Barnrådgivning

Servicen är riktad till familjer med barn under skolåldern.

Våra uppgifter är att

  • främja barnets och familjens hälsa och välmående
  • följa med barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling
  • stöda och uppmuntra föräldrarna i att uppfostra och ta hand om barnet i en trygg och barnvänlig miljö, samt att även ta hand om den egna hälsan och parförhållandet
  • i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma familjer som behöver extra stöd och ordna hjälp.

Terapitjänster

Behöver ditt barn specialisthjälp? Terapitjänster för barn (bland annat talterapi och ergoterapi) sköts i form av köptjänster. Kontakta din egen rådgivning.