Rådgivningar och terapitjänster

Rådgivningarna och terapitjänsterna för barn stöder dig i frågor som gäller preventivmedel, graviditet, barnvård och uppfostran.

Obs! Om du eller någon i din familj har förkylningssymptom kan du inte komma till reserverad mottagningstid! Vi ber dej i dessa fall reservera ny tid, kontakta rådgivningen för mera direktiv.

Preventivrådgivning

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Du kan reservera tid till preventiv-, mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare via eHälsa -servicen, läs mera!

Preventivrådgivningens elektroniska tjänster 
Mödrarådgivningens elektroniska tjänster 
Barnrådgivningens elektroniska tjänster

Via e-tjänsten Klinik kan du vilken tid på dygnet som helst uträtta dina ärenden elektroniskt via webbtjänsten, du kan lämna en kontaktbegäran till rådgivningen. Om du kontaktar oss innan klockan 15 behandlar vi ditt ärende under samma arbetsdag, i övriga fall behandlar vi ditt ärende följande arbetsdag.

Systemet kräver ingen inloggning eller att man skapar användarkoder. E-tjänsten fungerar dygnet runt på adressen www.loviisa.fi/24hbetjäning.

Mera information om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster hittar du på sidan www/loviisa.fi/sv/social- och hälsovård/social- och hälsovårdens elektroniska tjänster.

Terapitjänster

Behöver ditt barn specialisthjälp? Terapitjänster för barn (bland annat talterapi och ergoterapi) sköts i form av köptjänster. Kontakta din egen rådgivning!