Rådgivningar och terapitjänster

Rådgivningarna och terapitjänsterna för barn stöder dig i frågor som gäller preventivmedel, graviditet, barnvård och uppfostran.

Preventivrådgivning

Mödrarådgivning

Barnrådgivning

Du kan reservera tid till preventiv-, mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare via eHälsa -servicen, läs mera!

Preventivrådgivningens elektroniska tjänster

Mödrarådgivningens elektroniska tjänster

Barnrådgivningens elektroniska tjänster

Terapitjänster

Behöver ditt barn specialisthjälp? Terapitjänster för barn (bland annat talterapi och ergoterapi) sköts i form av köptjänster. Kontakta din egen rådgivning!