Barnrådgivning

Servicen är riktad till familjer med barn under skolåldern

Våra uppgifter är att

  • främja barnets och familjens hälsa och välmående
  • följa med barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling
  • stöda och uppmuntra föräldrarna i att uppfostra och ta hand om barnet i en trygg och barnvänlig miljö, samt att även ta hand om den egna hälsan och parförhållandet
  • i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma familjer om behöver extra stöd och ordna hjälp.