Barnrådgivning

Servicen är riktad till familjer med barn under skolåldern

Obs! Om du eller någon i din familj har förkylningssymptom kan du inte komma till reserverad mottagningstid! Vi ber dej i dessa fall  reservera ny tid, kontakta rådgivningen för mera direktiv.

Våra uppgifter är att

  • främja barnets och familjens hälsa och välmående
  • följa med barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt och utveckling
  • stöda och uppmuntra föräldrarna i att uppfostra och ta hand om barnet i en trygg och barnvänlig miljö, samt att även ta hand om den egna hälsan och parförhållandet
  • i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma familjer om behöver extra stöd och ordna hjälp.