Mödrarådgivning

Vår uppgift att att främja hälsan och välmåendet hos den gravida kvinnan, fostret, det nyfödda barnet och hela familjen som väntar barn

Obs! Om du eller någon i din familj har förkylningssymptom kan du inte komma till reserverad mottagningstid! Vi ber dej i dessa fall reservera ny tid, kontakta rådgivningen för mera direktiv.

Målet är att

  • förebygga komplikationer
  • i ett tidigt skede upptäcka avvikelser och vid behov skicka till vidare undersökningar.

Du har möjlighet att delta i en screeningundersökning för att utesluta eventuella avvikelser i fostrets anatomi och kromosomer. För att kunna delta i screeningarna är det bra om du kan vara i kontakt med rådgivningen före den åttonde graviditetsveckan.

För att kunna beviljas moderskapsunderstöd ska du besöka rådgivningen minst en gång före utgången av den fjärde graviditetsmånaden.