Preventivrådgivning

Vi hjälper dig att hitta en lämplig preventivmetod.

För att kunna välja en lämplig metod diskuterar vi ditt sexualbeteende, din parrelation och din allmänna livssituation.

Lovisa och Lappträsk erbjuder gratis preventivmedel till unga under 25 år. Ta kontakt med skolhälsovårdaren eller med preventivrådgivningen. Du kan reservera  tid, eller komma på ett kort bedömningsbesök utan tidsbeställning onsdagar kl. 14.30- 15.30 (Obs! bedömningsbesök utan tidsbeställning -servicen inte i bruk under juli månad).