Preventivrådgivning

Vi hjälper dig att hitta en lämplig preventivmetod.

För att kunna välja en lämplig metod diskuterar vi ditt sexualbeteende, din parrelation och din allmänna livssituation.