Social- och krisjour

Östra Nylands social- och krisjour ansvarar för brådskande socialarbete ytterom tjänstetid. Du kan vara i kontakt med Socialjouren när du vill göra en barnskyddsanmälan eller behöver brådskande hjälp och handledning. Ärendet kan exempelvis gälla ett barns levnadsförhållanden och trygghet, familjevåld eller oro för att en åldring inte klarar sej hemma.

Läs mera om social- och krisjourens verksamhet via denna länk.