Elektroniska tjänster eHälsan

eHälsan är Lovisa stads grundtrygghetscentrals skyddade elektroniska service.

eHälsan erbjuder tjänster för

 • klienter som använder vårdarmottagning
 • skolhälsovårdens klienter
 • studerandevårdens klienter
 • preventivrådgivningens klienter
 • mödrarådgivningens klienter
 • barnrådgivningens klienter
 • fysioterapins klienter.

eHälsan omfattar

 • tidsbeställning
 • webbmeddelanden
 • sms-påminnelser (textmeddelande) om reserverad tid samt om webbmeddelanden
 • blanketter.

Tjänsterna är avgiftsfria för klienter inom grundtrygghetscentralens primärhälsovård.

Så här tar du i bruk eHälsan

De elektroniska tjänsterna används via en webbportal. För att du ska kunna använda tjänsterna bör du ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Du loggar in dej på webbportalen med nätbankskoder eller mobil-ID.

För att kunna använda eHälsan behöver du ett serviceavtal. Det finns flera sätt att ingå avtalet:

 • genom att fylla i serviceavtalet elektroniskt via webportalen eHälsan
 • genom att fylla i blanketten i samband med ett mottagningsbesök ELLER
 • genom att fylla i en blankett i pappersform som du returnerar till din hälsostation.

Om du företräder någon annan behöver du personens samtycke. Läs mer om att företräda någon annan.

Uppgifterna från den elektroniska kommunikationen lagras i den elektroniska hälsoberättelsen och utgör en del av grundtrygghetscentralens personregister för hälsovården på samma sätt som klientens övriga uppgifter.

Skicka e-post till adressen eterveyspalvelut@loviisa.fi vid eventuella tekniska problem med den elektroniska kommunikationen, vid övriga frågor som anknyter till den elektroniska kommunikationen eller om du önskar ge respons.

Kontakta hälsocentralen i ärenden som gäller tidsbeställning eller vård.

Gå till eHälsan