Företrädande av någon annan vid hälsovårdens e-tjänster

Om du företräder någon annan behöver du hans eller hennes samtycke för det. I Lovisa stads grundtrygghetscentrals elektroniska tjänster kan du uträtta ärenden på någon annans vägnar om din personbeteckning har registrerats i stadens system för patientuppgifter.

Företrädarens uppgifter identifieras och plockas på basis av personbeteckningen från systemet för patientuppgifter. Efter det här lagras de i patientregistret. Du kan när som helst återkalla fullmakten genom att lämna ett skriftligt meddelande till hälsostationen.

Att företräda en minderårig person

Det huvudsakliga sättet att uträtta ärenden på en minderårig persons vägnar är att på hälsovårdarmottagningen ge en fullmakt för att företräda någon annan och  under samma besök ingå ett avtal för användning av elektroniska tjänster.

Du kan också skriva ut avtalet för användning av elektroniska tjänster, fylla i det, och sedan returnera det till hälsovårdaren.

Bra att veta:

  • fyll i en separat blankett för varje barns del
  • fyll i två avtal om ni önskar att båda vårdnadshavarna har rätt att uträtta elektroniska ärenden på barnets vägnar
  • textmeddelandena skickas bara till ett valt telefonnummer, men den övriga elektroniska kommunikationen är tillgänglig enligt avtalet
  • då barnet fyller 15 slutar vårdnadshavarnas rätt att uträtta barnets ärenden
  • det är möjligt att uträtta ärenden på 15 år fyllda barns vägnar, men detta kräver ett nytt skriftligt samtycke varje år och det undertecknas av barnet.

Om du är under 15 år men inte vill att din vårdnadshavare ska uträtta dina elektroniska ärenden, kan du kontakta till exempel skolhälsovårdaren. Om hälsovårdaren bedömer att du kan fatta beslut om din vård själv, kan du innan du fyllt 15 återkalla båda vårdnadshavarnas eller endast den ena vårdnadshavarens rättigheter att uträtta dina elektroniska ärenden.

Att företräda en myndig person

Med en skriftlig fullmakt kan du även uträtta en myndig persons ärenden. Om personen som du företräder är över 18 år, behöver du förutom avtalet för användning av elektroniska tjänster dessutom en fullmakt.

Fullmakten skrivs på mottagningen eller returneras undertecknad tillsammans med avtalet för användningen av elektroniska tjänster till hälsostationen.