Fysioterapins elektroniska tjänster

Välkommen till de elektroniska tjänsterna för fysioterapin!

Via webbportalen kan du:

  • boka ett icke brådskande engångsbesök till fysioterapeuten för handledning utan läkarremiss
  • få en påminnelse per textmeddelande om en tid som du beställt
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • ändra eller avbeställa tider som du har beställt elektroniskt vie eHälsan (senast dagen innan)

Handledning ges t.ex. vid besvär av stöd – och rörelseorganen samt vid behov av råd gällande motion.

I andra fall, kontakta fysioterapins tidsbeställning vardagar kl 8-9 och kl 12-13 tel. 044 4555301.

För att kunna använda eHälsan behöver du ett serviceavtal. Avtalet kan endera göras i webportalen med blanketten för Avtal/samtycke om användning av elektronisk ärendehantering som finns i Blankett-delen, eller i samband med ett mottagningsbesök. Du kan även ingå avtal genom att fylla i en pappersblankett för Avtal/samtycke om användning av elektronisk ärendehantering, och returnera blanketten till hälsocentralen.

Om du företräder någon annan, behöver du hans eller hennes samtycke för det, läs mer om företrädande av någon annan vid hälsovårdens e-tjänster

Gå till eHälsan