Skolhälsovårdens elektroniska tjänster

Välkommen till skolhälsovårdens elektroniska tjänster!

I skolhälsovårdens elektroniska service kan du

  • beställa tid till hälsoundersökning
  • beställa telefontid till skolhälsovårdaren
  • skicka webb-meddelande till skolhälsovårdaren
  • få en påminnelse per textmeddelande om en tid som du beställt och om ett webbmeddelande som kommit
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • ändra eller avbeställa tider som du har beställt elektroniskt via eHälsan (senast dagen innan).

Inför hälsoundersökningarna för årskurserna 1, 5 och 7 kan du skriva ut och fylla i blanketten som hör till undersökningen. Ta med den ifyllda blanketten till mottagningen. Kontakta hälsovårdaren om det inte går att skriva ut blanketterna.

Skolhälsovårdaren meddelar eleverna och vårdnadshavarna per Wilma då elevens hälsoundersökning är aktuell. Tiden kan beställas elektroniskt. Du kan beställa en telefontid när som helst. Du kan också skicka ett webbmeddelande vilken tid på dygnet som helst.

Ring Lovisa hälsovårdscentral tfn 019 505 1300 vardagar 8–16 om du har behov av sjukvård. Kontakta jouren under övriga tider. Ring 112 vid nödsituationer.

Gå till eHälsan