Studerandevårdens elektroniska tjänster

Välkommen till studerandevårdens elektroniska tjänster!

Via studerandehälsovårdens elektroniska service kan du

  • beställa tid till hälsoundersökning
  • beställa tid till hälsovårdarens mottagning (avsedd för icke-brådskande ärenden, till exempel vaccinationer)
  • beställa telefontid till hälsovårdaren
  • skicka webb-meddelande till hälsovårdaren
  • få en påminnelse per textmeddelande om en tid som du beställt eller om ett webbmeddelande som kommit
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • ändra eller avbeställa tider som du har beställt elektroniskt via eHälsa (ska göras senast dagen innan den beställda tiden).

Hälsovårdaren meddelar via Wilma då hälsoundersökningen är aktuell och tider kan beställas elektroniskt. Du kan beställa en icke-brådskande tid till mottagningen eller en telefontid enligt ditt behov. Du kan också skicka ett webbmeddelande vilken tid på dygnet som helst.

Ring till Lovisa hälsovårdscentral tfn 019 505 1300 vardagar 8–16 om du har behov av sjukvård. Kontakta jouren under övriga tider. Ring 112 vid nödsituationer.

Gå till eHälsan