Vårdarmottagningens elektroniska tjänster

Välkommen till de elektroniska tjänsterna för vårdarmottagningen!

Via webbportalen kan du

  • reservera icke-brådskande mottagningstid till vårdares mottagning för till exempel borttagning av stygn eller agraffer, enskilda vaccinationer, upprepade läkemedelsinjektioner, spolning av öronen, sårvård i mindre skala
  • reservera en icke-brådskande telefontid om ditt ärende kan skötas per telefon
  • skicka webb-meddelande till vårdaren
  • få sms-påminnelse (textmeddelande) om reserverad tid
  • uppdatera dina kontaktuppgifter
  • ändra eller avbeställa tider som du har beställt elektroniskt via eHälsa (ska göras senast dagen innan den beställda tiden).

För att kunna använda eHälsan behöver du ett serviceavtal.  Avtalet kan endera göras i web-portalen med blanketten för Avtal /samtycke om användning av elektronisk ärendehantering som finns i Blankett-delen, eller i samband med ett mottagningsbesök. Du kan även ingå avtal genom att fylla i en pappersblankett för Avtal /samtycke om användning av elektronisk ärendehantering, returnera blanketten till hälsocentralen.

Om du företräder någon annan, behöver du hans eller hennes samtyckte för det, läs mer om företrädande av någon annan vid hälsovårdens e-tjänster.

Gå till eHälsan