Vårdarmottagningens elektroniska tjänster

Välkommen till de elektroniska tjänsterna för vårdarmottagningen!

Via webbportalen kan du

  • reservera icke-brådskande mottagningstid till vårdares mottagning för till exempel borttagning av stygn eller agraffer, enskilda vaccinationer, upprepade läkemedelsinjektioner, spolning av öronen, sårvård i mindre skala
  • reservera en icke-brådskande telefontid om ditt ärende kan skötas per telefon
  • få sms-påminnelse (textmeddelande) om reserverad tid
  • uppdatera dina kontaktuppgifter.

Gå till eHälsan