Främjandet av välfärd

Främjandet av välfärd i kommunen är ett samarbete mellan olika centraler. I Lovisa är det den så kallade välfärdsgruppen som koordinerar verksamheten. Till välfärdsgruppen hör också en representant för Lappträsk kommun.

Enkät om välfärd 2021

Lovisa stad och Lappträsk kommun genomförde en enkät riktad till kommuninvånarna under beredningen av välfärdsplanen 2021–2024.

Man kunde svara på enkäten antigen elektroniskt via Webropol eller med pappersblankett 10.2-2.3.2021.

Med enkäten samlade vi uppgifter från de olika områdena i Lovisa och Lappträsk enligt befolkningsgrupp, men på grund av det ringa antalet svar har vi inte klassificerat resultaten.

Enkät om välfärd 2021 Lovisa & Lappträsk

Enkät om välfärd 2021 Lovisa

Välfärdfrämjande service innefattar

  • social- och hälsovårdstjänster
  • utbildning
  • kulturtjänster
  • bibliotek
  • fritids- och idrottstjänster

Främjandet av hälsa och välfärd är verksamhet för vilken man har fastställt gemensamma mål för olika aktörer. Aktörerna kommer överens om hur dessa mål uppnås så att de lokala förhållandena kan tas i beaktande.

Kommuninvånarnas välfärd följs upp årligen i form av en välfärdsöversikt. En gång per fullmäktigeperiod görs en mera omfattande välfärdsberättelse, som beskriver välfärdsarbetet i sin helhet och anger riktlinjer för framtiden.

Genom konkret samarbete med tredje sektorn (bland annat olika föreningar) försöker vi stöda kommuninvånarnas möjligheter att främja sin egen välfärd. Ta modigt kontakt om du har idéer om hur den gemensamma välfärden kan främjas! Våra metoder består till en stor del av invånarnas konstruktiva förslag.

Kompanjonskapshuset Hörnan erbjuder bra lokaler och goda förutsättningar för samarbete i Lovisa.

Kompanjonskapshuset Hörnan
Sibeliusgatan 3
07900 Lovisa info@kumppanuustalokulma.fi