Främjandet av välfärd

Hälsofrämjande är verksamhet som främjar kommuninvånarnas välfärd. Främjandet av välfärd i kommunen är ett samarbete mellan olika centraler. I Lovisa är det den så kallade välfärdsgruppen som koordinerar verksamheten. Till välfärdsgruppen hör också en representant för Lappträsk kommun.

Hälsofrämjande service innefattar

  • social- och hälsovårdstjänster
  • utbildning
  • kulturtjänster
  • bibliotek
  • fritids- och idrottstjänster.

Främjandet av hälsa och välfärd är verksamhet för vilken man har fastställt gemensamma mål för olika aktörer. Aktörerna kommer överens om hur dessa mål uppnås så att de lokala förhållandena kan tas i beaktande.

Kommuninvånarnas välfärd följs upp årligen i form av en välfärdsöversikt. En gång per fullmäktigeperiod görs en mera omfattande välfärdsberättelse, som beskriver välfärdsarbetet i sin helhet och anger riktlinjer för framtiden.

Genom konkret samarbete med tredje sektorn (bland annat olika föreningar) försöker vi stöda kommuninvånarnas möjligheter att främja sin egen välfärd. Ta modigt kontakt om du har idéer om hur den gemensamma välfärden kan främjas! Våra metoder består till en stor del av invånarnas konstruktiva förslag.

Kompanjonskapshuset Hörnan erbjuder bra lokaler och goda förutsättningar för samarbete i Lovisa.

Kompanjonskapshuset Hörnan
Sibeliusgatan 3
07900 Lovisa info@kumppanuustalokulma.fi