Frivilligarbete

Via frivilligverksamhet kan du delta, påverka och hjälpa till!

Har du överlopps fritid, vill du hjälpa till, är du intresserad av att bekanta dig med något nytt?

Registrera dig som frivillig, och kom med i verksamheten!

  • Du kan söka dig till ett uppdrag som intresserar dig utan att du förbinder dig att delta i fortsättningen.
  • Du får handledning till uppdragen och hjälp vid behov, du behöver inte ha specialkunskaper.
  • Det finns olika sorts uppdrag, se listan på uppdrag i Lovisa!

Frivilligarbete.fi är en allmännyttig, icke-kommersiell, ideell webbplats för frivilligarbete. Lovisa stad använder sig av frivilligarbete.fi -tjänsten, bland annat församlingen är också med. Allmännyttiga samfund och föreningar kan utan avgift registrera sig till tjänsten.

Bekanta dig även med frivilligverksamheten som ordnas av grundtrygghetscentralens seniorservice!