Framtidens social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland

Kommunerna i Östra Nyland har tillsammans startat två projekt för att utveckla framtida social- och hälsovårdstjänster i Östra Nyland. I projekten deltar Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo. För finansieringen av projekten har beviljats statsunderstöd som hänför sig till den reform av social- och hälsovården som är under beredning.

Webbplatsen för Östra Nylands välfärdsområde har öppnats

Beredningen av Östra Nylands välfärdsområde framskrider. Webbplatsen för välfärdsområdet har öppnats på ostranyland.fi och itauusimaa.fi. I fortsättningen kan man följa beredningen av välfärdsområdet även i sociala medier, bl.a. på Twitter och Facebook.

Östra Nylands välfärdsområde tar ansvaret för social-, hälso- och räddningstjänster i Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo den 1 januari 2023. Välfärdsområdets högsta beslutande organ, välfärdsområdesfullmäktige, väljs genom val i januari 2022.

På den nya webbplatsen informerar Östra Nylands välfärdsområdes temporära beredningsorgan om aktuella ärenden som står under behandling. På webbplatsen publiceras bl.a. nyheter, föredragningslistor och protokoll på finska och svenska. På webbplatsen finns också information om välfärdsområdesvalet, välfärdsområdets förvaltning och utvecklingsprojekt.