Hälsa

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs under våren ut med grundläggande information om tjänsterna.

Vid Lovisa social- och hälsovårdscentral finns bland annat den brådskande och den icke brådskande hälsovårdsmottagningen, munhälsovården, fysioterapi, familjecentral, seniorservice, socialservice samt sjukhusets avdelning.

Vid hälsovårdscentralen erbjuds även flera tjänster som produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, så som laboratoriet, bilddiagnostik samt psykiatriska polikliniker.

Kontakt till Lovisa hälsocentral i första hand via e-tjänsten Klinik. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast klockan 15 inom samma arbetsdag, på meddelanden skickade efter klockan 15 svarar vi inom nästa arbetsdag.

Om du inte kan uträtta dina ärenden elektroniskt, kan du också ringa Lovisa hälsovårdscentral, tfn 019 505 1300 (019 5600 301 från och med 1.1.2023). Telefonservicen har öppet vardagar klockan 8–15. Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand! Mottagningen har öppet vardagar klockan 8–16.

HUSLAB (laboratorium)

Provtagning vid HUS laboratorier fungerer i regel med tidsbeställning, brådskande provtagning fungerar fortfarande med könummer. Tidsbeställning i Nyland och i Kymmendalens område i första hand via nätet www.huslab.fi/tidsbokning eller via vår kundservice per telefon tfn 09 471 86800 öppet på vardagar kl. 7.30−15.30.

HUSLAB Lovisa provtagningspunkt finns på Lovisa hälsocentral. Laboratorieprov tas även på Lappträsk hälsogård tisdagar (varje vecka) samt onsdagar (jämna veckor).

HUS Bilddiagnostik (röntgen) Lovisa, förfrågningar tfn 040 672 9559

HUS Bilddiagnostik använder patientinformationssystemet Apotti. Den elektroniska tidsbokningar överflyttas till patienttjänsten Maisa, förändringen gäller de tidsbokningar som patienten gör själv. Möjligheten att boka en tid via tjänsten Tidsbokning (ajanvaraus.hus.fi) upphör helt. Som boende i Nyland kan du boka en tid till vissa bilddiagnostiska undersökningar via patienttjänsten Maisa. Tidsbokningen kräver alltid en remiss för HUS bilddiagnostik.