Hälsa

Vår målsättning är att betjäna befolkningen med kvalitativa hälsovårdstjänster utan dröjsmål. Vi betjänar vardagar på hälsocentralen i Lovisa samt på hälsovårdsmottagningarna i Forsby och Lappträsk.

Hälsocentralens bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning
vardagar kl. 8–16 tfn 019 505 1300

Munhälsovårdens bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning
vardagar kl. 8–16 tfn 019 505 1340

Hälsovårdarnas telefontid vardagar kl. 12–13

Fysioterapins tidsbeställning och hjälpmedelstjänster
vardagar kl. 8–9 och kl. 12–13 tfn 044 455 5301