Apkoppor

Apkoppor är en infektionssjukdom orsakad av apkoppsvirus. De första symtomen på apkoppor kan vara feber, huvudvärk, svullna lymfkörtlar, ryggsmärta, muskelvärk och trötthet. Hudsymtom uppstår vanligen 1–3 dagar efter att personen fått feber. De blåsartade utslagen bildas särskilt i ansiktet samt på händer och fötter.

Om du misstänker att du har apkoppor eller har utsatts för apkoppssmitta, kom inte direkt till hälsocentralens brådskande mottagning, ring alltid först!

  • Lovisa hälsocentral tfn 019 5600 300, telefonservicen öppen vardagar klockan 8–15.
  • kvällar och veckoslut Jourhjälpen tfn 116 117.

Vaccination av personer som hör till riskgruppen

Apkoppsvaccinet rekommenderas till personer, vilka anses ha stor risk att få apkoppssmitta.

Läs mer i meddelandet 28.2.2023 av Östra Nylands välfärdsområde.