Coronavaccination

Vaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Vaccinet är avgiftsfritt. Lovisa grundtrygghetscentral ansvarar även för vaccinering av personal och klienter på områdets privata serviceboende. Sidan uppdaterad 22.12.2022.

Vaccinationsställen och tidsbeställning

Vaccinationsstället finns på Lovisa hälsovårdscentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa. Vaccineringen sker via tidsbeställning. Om walk in vaccinationstillfällen informeras skilt.

Använd i första hand tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Från och med 1.1.2023 är numret 019 5600 304. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka! OBS! Tidsbeställning för barn under 11 år enbart per telefon!

Då du ringer till telefontidsbeställningen:

 • Välj linje
  1 – om du vill boka en tid för coronavaccination
  2 – om du vill ställa in den tid du bokat.
 • Dina kontaktuppgifter sparas i systemet, lyssna till slutet av det inspelade meddelandet!
 • Det ryms dagligen cirka 200 samtal i kö – om ett inspelat meddelande säger att servicen är överbelastad, ber vi dig vänligen ringa på nytt följande dag.

I vaccineringstur för närvarande

Tre första coronavaccin ges till alla som är över 5 år. (se nedan mer detaljerade rekommendationer för egen åldersgrupp).
Nya vaccin anpassade för omikronvarianten ges till personer över 65 år, personer över 18 år som hör till riskgrupper samt barn över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar. De ovannämnda grupperna kan få en boosterdos oavsett hur många vaccin de fått tidigare eller om de redan haft corona. Det rekommenderas att man tar boosterdosen i samband med influensavaccin om det inte finns ett särskilt skäl för att bli vaccinerad tidigare. Influensavaccin ges i Lovisa från och med november.

Mer information från THL:s webbplats, thl.fi/sv/din coronavaccinatio: hur, varför och när?

18 år fyllda

  • Alla 18 år fyllda kan få vaccindos ett, två och tre. Intervallet mellan dos två och tre ska vara minst fyra månader. Om du fyllt 60 år eller tillhör en riskgrupp ska det ha gått minst tre månader sedan den andra dosen. Om du lider av kraftig immunbrist ska det ha gått minst två månader sedan den andra dosen.
  • De över 18-åringar som hör till en riskgrupp kan få en boosterdos när det gått minst tre månader sedan den förra dosen eller sedan de haft covid-19.
  • Om du fyllt 12 år och lider av kraftig immunbrist kan du få en boosterdos när det gått minst tre månader sedan den förra dosen eller sedan de haft covid-19.
  • Alla 60 år fyllda kan få vaccindos fyra, intervallet mellan dos tre och fyra ska vara minst tre månader.
  • Alla 65 år fyllda kan få en boosterdos när det gått minst tre månader sedan den förra dosen eller sedan de haft covid-19

12–17 åringar

  • Alla 12–17-åringar för vaccindos ett och två.
  • De 12–17-åringar som hör till en riskgrupp kan få den tredje vaccindosen då det gått minst sex månader sedan den andra dosen.
  • Om den tredje dosen är nödvändigt av icke-medicinska skäl såsom resor, kan den också ges till personer i åldern 12–17 år som inte hör till riskgrupperna. Den tredje dosen ges då det gått minst sex månader sen den andra dosen.
  • De 12–17-åringar som lider av kraftig immunbrist kan få en boosterdos. Intervallet mellan dos två och tre ska vara minst två månader. Boosterdosen kan ges efter att det har gått minst tre månader från den föregående vaccinationen eller det man insjuknat i sjukdomen.

5–11-åringar

  • Enligt THL:s uppdaterade rekommendationen kan 5–11-åringar som har någon grundsjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom ha nytta av vaccinationsserien utifrån individuell prövning. Den andra dosen ges 6–12 veckor efter den första dosen. OBS! Tidsbeställning enbart per telefon, 0444 555 360 (från och med 1.1.2023 019 5600 304) vardagar klockan 8–16.
  • För övriga 5–11-åringar rekommenderar THL inte längre på medicinska grunder att coronavaccinationer erbjuds. Deras vaccinationer behöver dock inte avbrytas genast. THL rekommenderar att i synnerhet redan påbörjade vaccinationsserier kan kompletteras till slut.

Mera information på Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst, THL meddelar 25.11.2022 – THL uppdaterade rekommendationerna om coronavaccinationer av barn under 12 år – en del barn kan ha nytta av vaccinet samt THL – coronavaccination av barn och unga

Vi strävar till att fortsätta vaccineringen med samma vaccin som du fått tidigare. Under 30-åriga män vaccineras med BioNTech-Pfizerin Comirnaty-vaccinet.

Mera information på Institutet för hälsa och välfärds webbtjänst, Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom , Din coronavaccination: hur, varför och när? och Coronavaccination för personer med kraftig immunbrist

Novavax coronavirusvaccin

Borgå stad delar centraliserat ut vaccinet Novavax (Nuvaxovid) för invånare i östra Nyland. Vaccinpreparatet ska bokas i förväg genom att ringa tidsbokningsnumret för coronavirusvaccination 040 145 50 00. Vaccinet Novavax kan inte bokas på den elektroniska tidsbokningen och ges inte vid walk in-vaccinationer.

Coronavirusvaccinet Novavax rekommenderas för 18 år fyllda personer som inte kan ta mRNA- eller adenovirusvektorvaccin. Vaccinet kan också ges till övriga 18 år fyllda personer, som vill ha detta vaccin framom andra preparat. Vaccinpreparatet är proteinbaserat och innehåller inte levande virus som orsakar coronavirussjukdom.  Vaccinet ges som första och andra vaccindos med 6–12 veckors mellanrum. Gällande tredje och fjärde vaccindos ber vi vänligen kolla upp THL:s webbplats.

Det bör uppmärksammas att vaccinet inte nödvändigtvis genast räcker till för alla intresserade. Ifall användningen av vaccinet måste prioriteras är det 60 år fyllda personer och personer som hör till de medicinska riskgrupperna, som har det största medicinska behovet av vaccinet.

FPA ersätter taxiresan till vaccineringen, förutsatt att resan är beställd via FPA:s centraliserade beställningstelefonnummer.

Vårdnadshavarens samtycke till coronavirusvaccin för barn 5–11 år

Den minderåriga kan själv besluta om hen ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. När det gäller de flesta barn 5–11 år, behövs vårdnadshavarnas samtycke för att ge vaccin.

Om barnet inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet. Om barnet har flera än en vårdnadshavare, behövs samtycke av alla vårdnadshavare.

Mera information på THL:s webbplats, THL – coronavaccination av barn och unga

Barnen 5–11 år erbjuds BioNTech-Pfizers vaccin som är avsett för barn. I vaccinet ingår två vaccindoser. Den andra dosen ges i regel 6–12 veckor efter den första dosen.

Vårdnadshavarens samtyckte till coronavirusvaccination av ungdomar

Den minderåriga kan själv besluta om han eller hon ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Det finns ingen åldersgräns i lagen för barns självbestämmanderätt, utan saken bedöms från fall till fall. Om den unga inte själv vill eller kan besluta om sin coronavirusvaccination behövs samtycke från alla vårdnadshavare för att ge vaccinet.

Vaccinationerna är frivilliga. 12–17-åringar erbjuds BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax-vaccin. De är för närvarande de enda coronavirusvacciner som används i Finland som har ett villkorligt försäljningstillstånd för vaccination av personer över 12 år. De är mRNA-vacciner.

Mera information om coronavirusvaccination av ungdomar samt blankett för vårdnadshavarens samtycke finns på denna länk, coronavaccinbokning.fi -tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd: Coronavaccination av barn och unga

Institutet för hälsa och välfärd: Broschyr åt den 12–15 åriga unga

Eu-coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-tjänsten

EU:s vaccinationsintyg, testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna.

I första hand ska alla vaccinerade personer själv visa eller skriva ut intyget. Personer som inte har möjlighet att använda Mina Kanta-tjänsten och inte kan befullmäktig någon annan att använda tjänsten, kan få ett intyg över coronavaccinationen från hälso- och sjukvården.

EU-coronavaccinationsintyg är avgiftsfritt. Mera information: social- och hälsovårdsministeriets meddelande 22.6.2021. 

EU-coronavaccinationsintyg kan även fås via Lovisa hälsocentral. Smidigast går det om du använder e-tjänsten Klinik. (kräver inte bankkoder) Alternativt kan du beställa intyget via Lovisa hälsocentrals mottagning. Observera att personalen behöver granska coronaintygets uppgifter på förhand, vilket tar tid och därför måste intyget beställas på förhand.

Ombokning av vaccinationstider

Ombokning av vaccinationstider sker i första hand via e-tjänsten Koronarokotusaika.fi. Tyvärr är det i denna tjänst inte möjligt att flytta en bokning till ett annat vaccinationsställe. Du kan även ringa numret  0444 555 360 (från och med 1.1.2023 019 5600 304) vardagar klockan 8–16. Observera att det ibland bildas kö i telefontjänsten.

Anvisningar inför vaccinationen

 • Kom inte till vaccination ifall du har symptom som tyder på coronavirusinfektion!
 • Du får komma till vaccineringsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, efter vaccineringen ska du stanna kvar för observation i 15 minuter.
 • Du kan ha med en ledsagare.
 • Vaccinet ges i överarmen, beakta detta i klädseln.
 • Ta med FPA-kortet eller identitetsbevis.
 • Kom ihåg munskydd och säkerhetsavstånd!