Egenvård

Välkommen att vårda dig själv!

Egenvård

Egenvård är att sköta om sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi vill hjälpa dig till bland annat goda kost- och motionsvanor, till omsorg om den mentala hälsan och till förebyggandet av sjukdomar.

Då du insjuknar i allmänna virussjukdomar

Det är inte alltid ändamålsenligt att genast uppsöka vård, många sjukdomar kan till att börjas med skötas/följas upp hemma. En person med normalt hälsotillstånd kan exempelvis bra sköta om sin flunssa hemma utan att behöva uppsöka en läkare.