Förkylning hos barn

Barn kan ha rätt hög feber utan någon allvarlig infektion. Typiska förkylningssymptom kan vara feber, klart slem i näsan och halsen samt hosta. Barnet kan vara irriterat och sova dåligt samt äta och dricka dåligt.

Egenvård

Se till att barnet får tillräckligt med vila, kall dryck och flytande föda. Om barnets näsa är mycket tilltäppt, kan du ge koksaltdroppar i näsan. Hostmedicin rekommenderas inte till barn, däremot kan man ge 1 tesked honung till natten mot hostan till barn som är över 1 år. Om febern stiger över 38 grader, kan du ge paracetamol/ibuprofen doserat enligt barnets vikt mot smärta och feber.

Ring 019 505 1300 om

  • barnets allmäntillstånd är nedsatt eller barnets andning är försvårad
  • barnet är under 6 månader eller har någon luftvägssjukdom
  • barnet har symptom på ögon- eller öroninflammation
  • barn under 3 år har haft feber i tre dagar och barn över 3 år i fem dagar.