Magsjuka

Typiska symptom för virusmagsjuka är uppkastningar, diarré, feber och magsmärtor. Magsjuka förekommer speciellt på hösten och våren som epidemier. Sjukdomen smittar lätt, man kan ha ganska häftiga besvär, men tillfrisknar vanligtvis efter ett par dagar.

Egenvård

Det är viktigt att dricka tillräckligt, man bör dricka mera vätska än det man förlorar via uppkastningar och diarré. Mycket söta drycker eller alkohol rekommenderas inte, bäst är diarrédrycker som kan köpas på apoteket. Ge inte diarrémediciner speciellt åt små barn. Vila är viktigt. Mot feber kan man vid behov ta paracetamol. Var noga med handhygien!

Ring 019 505 1300 om

  • du har enbart feber + magsmärtor eller enbart magsmärtor
  • diarrén har varat över tre dagar eller diarrén är svart eller blodig
  • barnet är trött och varken dricker, äter eller leker eller om det är fråga om ett spädbarn
  • du behöver ett intyg åt arbetsgivaren
  • du har vistats utomlands eller misstänker matförgiftning
  • du p.g.a nån annan sjukdom eller medicinering har nedsatt immunförsvar eller om du nyligen haft antibiotikakur.