Ont i örat

Allmänna orsaker och typiska symptom

  • inflammation i mellanörat, symptom: värk/smärta i örat i samband med förkylning. Orsakas av virus eller bakterie.
  • inflammation i örongången, symptom: öronvärk, beröringskänslighet, sekret i örat. Orsakas ofta av exem som förorsakas av fukt i örongången.
  • endast förkylning, symptom: snuva, ont i halsen, feber, hosta, stickande smärta i öronregionen. Förorsakas av virus, själva örat är friskt.

Egenvård

Ta själv / ge barnet smärtmedicin, exempelvis paracetamol/ibuprofen (om barnet är över tre månader gammalt).  Använd dessutom bedövningsdroppar som fås från apoteket! Upprätt ställning lindrar oftast smärtan, du kan även höja sängens huvudända.

Om örat fortfarande är sjukt följande morgon, ring 019 505 1300 eller kontakta samjouren under veckoslut. Sköterskan intervjuar och ger endera hemvårdsdirektiv, undersöker örat, eller beställer tid till läkare vid behov.

Öronvärk är vanligtvis ett tecken på en ofarlig sjukdom, som oftast blir bra utan antibiotika. Att trumhinnan spricker av sig själv är inte farligt, det kan till och med göra tillfrisknandet snabbare. Inflammation i mellanörat, som har skötts med antibiotika ska kontrolleras hos en sköterska fyra-sex veckor efter att antibiotikavården avslutats.